Отзвук от конференцията

От 15 до 17 септември 2017 г. Факултетът по математика и информатика към СУ "Св. Климент Охридски" бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция "100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки".

Tagamlitski conference   Tagamlitski conference

Макар да не успяхме да съберем всички гости и приятели в аудитория 229, която разполага с 80 места, символичното начало бе в аудитория „Проф. Тагамлицки“ (229), където доц. Първан Първанов - Декан на ФМИ откри юбилейната научна конференция.

Tagamlitski conference

Съорганизатор на конференцията бе Институтът по математика и информатика към Българска академия на науките. Директорът на ИМИ-БАН, акад. Веселин Дренски също поздрави с добре дошли гостите на това важно за математическата общност събитие.

Tagamlitski conference

Официалното приветствие от името на Ректора на Софийски университет "Св. Климент Охридски" бе представено от чл.-кор. Проф. Николай Витанов (Заместник-ректор на СУ). Проф. Витанов сподели, че като студент по физика не е имал шанса да бъде обучаван по математически анализ от проф. Тагамлицки, но е чувал редица от оригиналните случаи (останали като анекдоти) с участието на харизматичната личност на проф. Тагамлицки.

Tagamlitski conference

Целта на тази конференция бе не само да запазим математическото наследство в България, но и да предадем ентусиазма на проф. Тагамлицки и неговите последователи към нови математически познания на нашите студенти. Факултетният съвет на ФМИ учреди награда на името на проф. Ярослав Тагамлицки, която бе връчена на Киприан Бербатов (студент в 4 курс на специалност Приложна математика във ФМИ) от доц. Първанов, Декан на ФМИ.

Tagamlitski conference Tagamlitski conference

Работната част на конференцията продължи в аудитория 325 на ФМИ. Председателят на ОК на конференцията, доц. Бабев (ръководител на катедра МА и последен дипломант на проф. Тагамлицки) бе водещ на научните сесии в петъчния ден.

Tagamlitski conference

В поредица от презентации представени от проф. Д. Скордев, акад. Б. Сендов, акад. И. Тодоров, проф. К. Тодоров, проф. И. Тонов и много други ученици на проф. Тагамлицки бяха представени различни аспекти от математическите изследвания и педагогическите подходи на математика проф. Тагамлицки, а в паузите и в неформалните разговори по време на коктейлите бяха разказани огромно количество лични спомени и анекдоти за човека Тагамлицли.

Така не разбрахме как неусетно изминаха трите работни дни на конференцията, в които си спомнихме за легендарния проф. Тагамлицки, дългогодишен ръководител на Катедрата по математически анализ към Математическия факултет на Софийския университет.

Tagamlitski conference

Организаторите на конференцията благодарим на всички ученици на проф. Тагамлицки, на всички наши гости и приятели за приятните мигове и многото научна информация, с която по-младата колегия на ФМИ се запозна и научи.