Идентификация на ФМИ

ФМИ СУ “Св. Климент Охридски”
София 1164, бул. “Джеймс Баучер” 5

Идентификационен номер по ЗДДС BG000670680
БУЛСТАТ 000 670 680

МОЛ Първан Първанов