50-та Юбилейна пролетна конференция на СМБ

50-та Юбилейна пролетна конференция на СМБ ще се проведе в периода 1-5 септември 2021 г., в хотел "България", гр. Бургас.

Конференцията ще постави специален акцент върху математическите модели,  свързани с борбата с COVID-19, като на темата ще бъде посветен минисипмозиум.

Приетите за докладване научни съобщения ще бъдат публикувани в сборника с доклади на конференцията "Математика и математическо образование".

Конференцията има специална сесия за представяне на научни и образователни проекти (чрез доклад и/или постер), придружено с включване на материал в сборника с доклади. Ръководителите на проекти, които са заинтересовани от такава "дисеминация", моля да се свържат с проф. Петър Бойваленков за уточняване на параметри.

Сайт на конференцията

Първо съобщение

Второ съобщение