Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", зимен семестър, 2022/2023

Колони АДИИС,КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е курсът, за който дисциплината е избираема по списък.

Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност в списък № ....  
Забележка: Специалности  АД, И, М, ПМ и Стат нямат избираеми дисциплини по списък през този семестър.

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДАДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
АлгАлгебра 23+0+07М2гл. ас. д-р К. Табаков
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ2доц. Надя Златева лекции, гл.ас. Михаил Хамамджиев
ДУДиференциални уравнения - ИС2+0+27М2доц. Т. Попов
ЧМАЧислени методи2+0+252доц. В. Гушев/ас. Мария Зарчева
МЛПрИзчислимост и сложност3+2+09ОКН3доц. Стела Николова
МЛПрСемантика на езиците за програмиране2+2+05ОКН3гл. ас. Ст. Вътев
МЛПрТеория на множествата2+2+07М3проф. Т. Тинчев (15 л., 15 упр.), гл.ас. А. Сариев (15 л., 15 упр.)
ИТОфис технологии - практикум0+0+45КП2Албена Антонова
МАМатематически анализ2+2+05М2доц. В. Бабев
ГеомДескриптивна геометрия3+0+07М3доц. Ася Русева
ИТОфис технологии - практикум0+0+45КП3Албена Антонова /ИТ
ИТУеб програмиране ОТПАДА!2+0+36ЯКН3ас. Тодор Георгиев
ОМИКомбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика2+2+05Д3л.: проф. К. Банков (х) упр.: гл. ас. Р. Алашка (х)
ОМИИзбрани въпроси от профилирана подготовка по информатика - АСД (Java)2+0+25И3доц. Н. Николова
ИТИнформационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности2+0+25Д4доц. д-р Т. Зафирова-Малчева
ИТСпецифични въпроси в обучението по информационни технологии2+0+25Д4доц. д-р Елиза Стефанова/ИТ доц. д-р Николина Николова/ОМИ
ОМИСОТ (Съвременни образователни технологии)2+2+05Д4л. доц. Т. Тонова, упр. Г. Пасаж
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ2доц. Надя Златева лекции, гл.ас. Михаил Хамамджиев
ЧМАЧислени методи2+0+252доц. В. Гушев/ас. Мария Зарчева