КОЛОКВИУМ НА ФМИ, 19 декември 2017

На 19.12.2017 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Едуард Саф от Университета на Вандербилт, САЩ, ще изнесе лекция на тема:
The Chebyshev Problem for Riesz Potentials

Резюме на доклада

Професор Ед Саф е изтъкнат специалист в теорията на приближенията, главен редактор на списанието на Шпрингер Constructive Approximation, и директор на Центъра за конструктивни апроксимации във Вандербилт.

Обръщам ви внимание, че денят е вторник и началният час 15:00, които не са обичайните ден и час за провеждане на колоквиума. Както е обичайно, участниците в колоквиума са поканени половин час по-рано, от 14:30 часа, на неформални  разговори на кафе, чай и сладки.

Заповядайте!