Technology Entrepreneurship and Innovation in Information Technology

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Master's programme: 
Technology Entrepreneurship and Innovation in Information Technology
Form of education: 
Full-tile
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
MSC in Informatics - Technology Entrepreneurship and Innovation in Information Technology
Language of Instruction: 
Bulgarian
Master's programme director: 
Assoc. Prof. Dessislava Petrova-Antonova

Focus, educational goals

Магистърската програма по Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии предоставя  на  студентите  необходимите  компетенции  за  ефективно  и  ефикасно  активно  участие  в иновативните  бизнес  процеси  и  предприемачески  компании.

Training (knowledge and skills)

Обучението по програмата разширява компетенциите на студентите в областта на общото добро управление, иновации и предприемачество. То комбинира висококачествени, интензивни процеси за обучение в клас и практическа работа, с реално участие в световно разпознати състезания по предприемачество. Този иновативен подход прави възможно комерсиализиране на научните изследвания и създаване на стартиращи фирми. В процеса на обучение се ценят и насърчават академичната честност, работата в екип и сътрудничество. Оценяването включва теория и практика; индивидуални и екипни приноси; работа в проекти, участие в реални състезания и други иновативни дейности.

Professional competence

Завършилите обучението по учебна програма ще придобият следните основни компетенции:
- разпознаване на нуждите на потребителите и възможностите за технологични иновации и предприемачество;
- добавяне на стойност в областта на технологиите, пазарите и мениджмънта;
- прилагане на ключови фактори за успешните иновации;
- развиване на ориентиран към добавяне на стойност бизнес или социална дейност (предприемаческо мислене, знание, тактичност);
- разработване и представяне на бизнес план;
- фокусиране към клиентските процеси и предлагане на нови динамични и адекватни конкурентни услуги;
- комерсиализиране на научните изследвания и иновативните технологии;
- планиране, разработване и изпълнение на иновативни стратегии.

Professional realization

.

Contact information