Семинар „Математическо моделиране”

Apr
13
Apr/13 18:15 - Apr/13 20:00

зала 501, ФМИ

When: 
Wednesday, 13 April, 2016 - 18:15 to 20:00
Where: 

зала 501, ФМИ

Монте Карло методи в числените методи и оптимизацията

Как да намерим достатъчно добро решение на задачи, които са практически неизчислими?

Монте Карло оптимизация в бейсови статистически модели с пакета PyMC в Python

Как с Монте Карло оптимизация може да се използва метод, който до 90-те е неизползваем, защото не е могло да бъде числено реализиран?

Ще бъде представена основната теория и с прости примери ще бъде показано как  се ползват алгоритмите в Python.