Смяна на паролата

Преминава се към следния екран:

Желаната нова парола на потребителя трябва да бъде въведена по един и същи начин в полетата Нова парола  и Потвърждение на нова парола и след това да се избере Смени парола.

Ако паролата удовлетворява изискванията за парола в системата и ако е въведена по един и същи начин в двете полета, ще се получи съобщение за успешна смяна.

Изискванията за парола (в момента) са:

  • да е от поне 7 знака;
  • да съдържа и цифри, и малки букви, и голями букви.