Колоквиум на ФМИ, 7 юни 2018

На 07.06.2018 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ. 

Марко Костадинов, докторант от Университета в Ниш, Сърбия, ще изнесе доклад на тема:
On the perturbations of the spectrum for upper-triangular operator matrices

Резюме на доклада

Преди лекцията, участниците в колоквиума са поканени от 16:30 в Заседателната зала на неформална дискусия на кафе/чай и сладки.

Заповядайте!