Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2019 на ФМИ

Jan
15
Jan/15 10:00

Аула
Ректорат

When: 
Wednesday, 15 January, 2020 - 10:00
Where: 

Аула
Ректорат

  • от 10.00 часа за ОКС "Бакалавър"
    Абсолвентите от ОКС "Бакалвър" трябва да бъдат в Ректората в 8.45 часа, за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.
  • от 15.00 часа за ОКС "Магистър"
    Абсолвентите от ОКС "Магистър" трябва да бъдат в Ректората в 14.00 часа, за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.