Плащане на такса, зимен семестър 2023/2024

Таксата може да се заплати по два начина: чрез СУСИ или чрез банков превод.
Срок за плащане: 29.09.2023. 
Заверка на студентските  книжки, най-късно до две седмици след плащането на таксата - стая 221.