FMI Colloquium

Колоквиум на ФМИ, 23 май 2022

На 23.05.2022 г. от 15:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Мануел Бранко от Университета на Евора в Португалия, гост на ФМИ по програма Еразъм+, ще изнесе доклад на тема:
ALMOST-POSITIONED NUMERICAL SEMIGROUPS

Резюме на доклада:
В прикачения файл тук.

Pages

Subscribe to RSS - FMI Colloquium