FMI Colloquium

Колоквиум на ФМИ, 18 май 2017

На 18 май 2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Ana Maria Acu от Университета в Сибиу, Румъния, ще изнесе доклад на тема:
SOME PROBLEMS IN APPROXIMATION BY LINEAR POSITIVE OPERATORS

Резюме на доклада

Колоквиум на ФМИ, 23 юни 2016

На 23 юни 2016 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Исак Сонин от Университета в Шарлот, Северна Каролина, САЩ, ще изнесе доклад на тема:
По-малко известни глави от теорията на веригите на Марков

Колоквиум на ФМИ, 29 октомври 2015

На 29.10.2015 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. д.ф.-м.н. Юрий Шукринов от Лабораторията по теоретична физика в ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесе доклад на тема:
Novel phenomena in Josephson nanostructures

Pages

Subscribe to RSS - FMI Colloquium