FMI Colloquium

Колоквиум на ФМИ, 18 юни 2015

На 18.06.2015 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Гергана Петрова от Texas A&M University ще изнесе доклад на тема:
Алгоритми за апроксимация и оптимизация

Резюме на доклада:
Ще покажем как модификация на стандартен алгоритъм за апроксимация (Pure Greedy algorithm) може да доведе до подобряване на апроксимационните му свойства. Дискутира се също и прилагането на модифицирания алгоритъм.

Pages

Subscribe to RSS - FMI Colloquium