FMI Colloquium

Колоквиум на ФМИ, 23 юни 2016

На 23 юни 2016 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Исак Сонин от Университета в Шарлот, Северна Каролина, САЩ, ще изнесе доклад на тема:
По-малко известни глави от теорията на веригите на Марков

Колоквиум на ФМИ, 29 октомври 2015

На 29.10.2015 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. д.ф.-м.н. Юрий Шукринов от Лабораторията по теоретична физика в ОИЯИ, Дубна, Русия, ще изнесе доклад на тема:
Novel phenomena in Josephson nanostructures

Колоквиум на ФМИ, 18 юни 2015

На 18.06.2015 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе поредната сбирка на Колоквиума на ФМИ.

Проф. Гергана Петрова от Texas A&M University ще изнесе доклад на тема:
Алгоритми за апроксимация и оптимизация

Резюме на доклада:
Ще покажем как модификация на стандартен алгоритъм за апроксимация (Pure Greedy algorithm) може да доведе до подобряване на апроксимационните му свойства. Дискутира се също и прилагането на модифицирания алгоритъм.

Pages

Subscribe to RSS - FMI Colloquium