Изпити

Учебна 2017/2018 г.

Моля следете за промени!

Ликвидационна сесия (14.09.2018 г.)
Поправителна сесия (20.08.2018 г. - 07.09.2018 г.)
Лятна сесия

Задочна форма

Редовна форма (11.06.2018 г. – 06.07.2018 г.)

Срокове:

  • Бакалаври: От 11.04.2018 г. до 04.05.2018 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите в заявка по образец, която се получава в стая 209.
  • Магистри: От 17.04.2018 г. до 15.05.2018 г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички  дисциплини  на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg
Държавен изпит

Дати:

    • Втора държавна сесия за учебната 2016/2017г. – 13 и 14 юли 2018 г.. начален час: 9:00 часа
    • Първа държавна сесия за учебната 2017/2018 г. – 10 и 11 септември 2018 г., начален час: 9:00 часа

Срок за подаване на заявления за явяване на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ:
от 8 до 31 май, 2018 г. в отдел „Студенти“  на ФМИ, стая 221 ( в работни дни, в интервалите 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00)

Важно: До полагане на държавни изпити се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.