Семинар „Математическо моделиране”, 28.02.2018

На 28.02.2018 г., сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514 на ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране". 

Доц. д-р Петя Копринкова-Христова, ИИКТ–БАН,  ще представи проблема:

Математически основи на невробиологията 

Резюме. Ще бъдат представени основните математически модели, описващи клетките в човешкия мозък – невроните. Ще бъдат разгледани накратко биологичните процеси, които са обект на математическо описанието и разработените математически модели на неврони с различна степен на детайлизация. Ще бъде направен кратък обзор на съществуващите структури от „изкуствени“ неврони и тяхното приложение в различни области, като: моделиране на нелинейни процеси, управление и оптимизация, обработка на изображения и др. Ще бъде представена и част от работата по проект, финансиран от ФНИ, чиято цел е разработване на математически модел на процесите на обработка на зрителна информация от човека, свързаните с това движения на очите и вземането на решения, в който са използвани математически модели на „биологични“ неврони с детайлно описание на процесите на обработка на сензорните сигнали, постъпващи в мозъка.