Семинар по Оптимизация, 02.03.2018

На 2 март 2018г. (петък) от 13:00 ч. в ауд. 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: доц. Милен Иванов

Тема: Сюрективност в пространства на Фреше

Поканват се всички интересуващи се.