Семинар „Математическо моделиране”, 07.03.2018

На 07.03.2018 г. сряда, от 18:15 до 20 часа в зала 514, ФМИ ще се проведе семинарът "Математическо моделиране".

Проф. Стефка Димова, ФМИ, СУ,  ще представи проблема:

Структури и вълни в нелинейна топлопроводна среда.

Резюме. Ще бъде представен математически модел на процеси в нелинейна топлопроводна среда с източник. Съотношението на параметрите на средата и на източника определя различните типове структури и вълни, които могат да възникват и да се самоподдържат в такава реда. Ще бъде показана връзката между симетрията на изследваните процеси, инвариантността на математическите им модели и структурата на решенията на последните. Ще бъде показано как тази връзка може да се използва при конструиране на дискретните модели и алгоритмичната им реализация. Ще бъде поставен и един нерешен проблем – за конструиране на един тип спирални структури, чието съществуване математическият модел допуска.