ОКС "Магистър", ИД летен семестър 2017/2018, удължен срок за записване

Срокът за записване на избираеми дисциплини за ОКС"Магистър", летен семестър на 2017/2018 уч.г. се удължава до 12 март 2018 г. - понеделник, включително.