Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика, 31.03.2018

На 31 март 2018 г. (събота) ще се проведе традиционната Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика. Тази година тя е посветена на  честванията по случай 130 – годишнината  на СУ „Св. Климент Охридски“ и е с наименование „Математиката и информатиката в Софийски университет – история, развитие и иновативни тенденции“. Пролетната научна сесия на ФМИ ще се проведе в следните секции:

 • Реален и функционален анализ и приложения (зала 02), начален час: 13:00
 • Диференциални уравнения (зала 210), начален час: 13:30
 • Нови тенденции в развитието на информационните технологии и отражението им в научните изследвания и обучението по информатика (зала 325), начален час: 14:00
 • Алгоритми и сложност (зала 501), начален час: 13:00
 • Големи данни - приложения и предизвикателства (Big Data - applications and challenges) (зала 326), начален час: 13:00
 • Математическа логика и приложенията ѝ (зала 200), начален час: 14:15
 • Стохастика, Оптимизация и Моделиране (зала 514), начален час: 13:00
 • Алгебра и приложения (зала 229), начален час: 13:30
 • Геометрия, топология и приложения (зала 217), начален час: 10:30
 • Числени методи и апроксимации (зала 500), начален час: 13:30
 • Приложение на технологиите в научно-образователната дейност (зала 101), начален час: 10:00
 • Обучението по математика и информатика в училище – бъдеще и перспективи за развитие (зала 101), начален час: 15:30
 • Софтуерни екосистеми (зала 01 - Ректорат), начален час: 10:00

Програма на сесията