Семинар „Топология’’, 15.01.2019

Семинарът „Топология’’ продължава работата си със следния доклад: 

"Теорема на Тихонов за универсалност на тихоновите кубове".

Лектор: Данаил Стефанов Недков.

Семинарът ще се проведе на 15 януари 2019 (вторник) от 17:15 ч. в зала 308 на ФМИ.