VII Национален семинар по проблемите на образованието по Стохастика, 26-30.06.2019, Поморие

Днес 26.06.2019 г. започва VII Национален семинар по проблемите на образованието по Стохастика.  Семинарът се организира на всеки две години от Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Тази година той ще се проведе от 26-ти до 30-ти юни 2019 в гр. Поморие.  На семинара се разглежда учебното съдържание по вероятности и статистика за изучаване в прогимназията и в средното училище, образованието по Стохастика във висшите училища и осъвременяването на обучението по европейските стандарти. Една от целите е да подпомогне  учителите в основния и средния курс чрез пилотни проекти, целящи стимулиране на интереса към вероятностите и статистиката. Повече информация можете да намерите на  адрес probablystatistics.net .