Задочно обучение, разпис на занятията, летен семестър 2020/2021 уч.г.

На страница "Студенти"->"Разпис"  е публикуван разписът на очните занятия  за летен семестър, 2020/2021 уч. г. на ОКС "Бакалавър", задочно обучение (спец. Математика и информатика-задочно).