Публична защита на дисертационен труд на Любомира Митева за придобиване на ОНС "доктор" , 22.06.2023

 

Кандидат: Любомира Митева

Дисертационен труд:Моделиране и управление на антропоморфен модел на робот
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 22 юни 2023 г., 11:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.