Обучение за учители на тема „Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики“

На 13-14.09.2023 г. Факултетът по математика и информатика при СУ "Св. Климент Охридски" в рамките на международен проект  "Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA)" организира краткосрочно обучение за учители на тема "Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики (learning analytics)".
Продължителност на обучението: 16 учебни часа (8 часа присъствено и 8 часа онлайн). 
Присъственото обучение ще се проведе в сградата на Факултета по математика и информатика на бул. „Джеймс Баучер“ №5.
Успешно завършилите курса педагогически кадри ще получат 1 квалификационен кредит.
Без такса за участие.
Изисква се предварителна регистрация чрез попълване на заявка за участие.
Срок за записване: 15.08.2023
За повече информация, моля, пишете на имейл support.teachers@fmi.uni-sofia.bg 

Цели на обучението

В резултат на обучението курсистите ще се запознаят с възможностите на съвременните електронни системи да използват учебни аналитики (learning analytics), как тези системи измерват, събират, анализират и споделят данни за обучаемите и как тези данни могат да бъдат полезни за отчитане на прогреса на учащите и за повишаване на качеството на обучение. Ще разгледат по-детайлно прилагането на учебни аналитики при проектно базирано обучение и при използване на модела "обърната класна стая". В процеса на работа ще усвоят практически умения за използване на технологични инструменти за учебни аналитики и извличане на ключова информация за прогреса на обучаемите.