Публична академична лекция на доц. д-р Георги Георгиев, 19.10.2023


 Лектор: доц. д-р Георги Георгиев

 Тема: Неинтегруемост на Хамилтонови системи, притежаващи Фуксови нормални вариационни уравнения

 Кога: 19 октомври 2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа

 Къде: Заседателна зала на ФМИ