14-а Национална стипендиантска програма „За жените в науката“, 2024 - нов срок!


Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 март 30 април 2024 г., като и тази година ще бъдат присъдени 3 стипендии на стойност 5000 евро всяка.
Основните критерии, на които трябва да отговарят дамите учени, за да кандидатстват по стипендиантската програма за 2024 г., е те да бъдат на възраст до 35 години, да са докторанти или вече да са защитили докторска степен и да се занимават с изследвания в сферата на природните науки. 
Целта на програмата е чрез стипендиите да отличи научния потенциал на младите жени учени в България, да ги стимулира и поощри да продължават да се занимават с научноизследователска дейност в страната ни. Подробна информация за програмата, включително и формулярът за кандидатстване, са достъпни на www.zajenitevnaukata.bg.
Повече ....