Организационна среща за магистърска програма БМИ във връзка с летния семестър, 2019/2020

На 17 февруари (понеделник) 2020 г. от 17.00 часа в зала 501 ще се състои откриване на летния семестър от академичната 2019/2020 година за магистърска програма БиоМедицинска информатика (БМИ). На срещата ще се  уточни графикът и мястото за провеждане на часовете, а също ще бъде предоставена актуална информация за провеждане на стажове  и защити на дипломни работи. Присъствието на студентите от първи и втори курс на магистърската програма БМИ  е силно препоръчително.
Проф. д-р Е. Кръстев