Публична защита на дисертационен труд на Албена Антонова за придобиване на ОНС "доктор" , 09.06.2023

Кандидат: Албена Антонова

Дисертационен труд:Интелигентни услуги за разработване на персонализирани и адаптивни образователни видео игри
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 09 юни 2023 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.