Публична защита на дисертационен труд на Матей Константинов за придобиване на ОНС "доктор" , 22.06.2023

Кандидат: Матей Константинов

Дисертационен труд: “Субдиференциален анализ на функции, подобни на изпъкналите (Subdifferential analysis of convex-like functions)
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 22 юни 2023 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.