Матей Боянов Константинов

Матей Боянов Константинов

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
matey@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време: 

През академичната 2023/2024 година, летен семестър: понеделник 12:00 - 13:00

Образование и научни степени

2023: PhD

2019: Master of Science

Научни интереси

 • оптимизация

Научни проекти

 • Advanced Variational Analysis and Applications, договор 70-123-448/27.06.2023 г. (2023-2025), част от проекта BG-RRP-2.004-0008-C01 SUMMIT
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2023), договор 80-10-62/25.04.2023 г., ФНИ на СУ, ръководител проф. Н. Златева
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2022), договор 80-10-180/27.05.2022 г., ФНИ на СУ, ръководител проф. Н. Златева
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2021), договор 80-10-40/22.3.2021 г., ФНИ на СУ, ръководител Н. Златева
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2020), договор 80-10-107/16.04.2020 г., ФНИ на СУ, ръководител М. Кръстанов
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2019), договор 80-10-20/09.04.2019 г., ФНИ на СУ, ръководител М. Кръстанов
 • Нелинеен анализ: вариационни методи и оптимизация (2018-2022), договор КП-06-Н22/4 от 04.12.2018 г., МОН България, ръководител Н. Живков
 • Изследване на достижимото множество на управляеми системи (2018), договор 80-10-133/25.04.2018 г., ФНИ на СУ, ръководител Н. Златева

Преподавателска дейност

През академичната 2023/2024 година

  • Зимен семестър
   • Компютърни упражнения по Изследване на операциите (изборен курс) ОКС "Бакалавър"
   • Семинарни упражнения по ДИС-1 на специалност Информатика, 1 курс ОКС "Бакалавър"
  • Летен семестър
   • Компютърни упражнения по Изследване на операциите на специалност Компютърни науки, 2 курс, 1 поток ОКС "Бакалавър"
   • Семинарни упражнения по Изследване на операциите на специалност Компютърни науки, 2 курс, 2 поток ОКС "Бакалавър"
   • Семинарни упражнения по ДИС-2 на специалност Информатика, 1 курс ОКС "Бакалавър"
   • Семинарни упражнения и практикум по ППМА на специалност Математика и Информатика - САППМ, 1 курс ОКС "Магистър"

През академичната 2022/2023 година

  • Зимен семестър
   • Компютърни упражнения по Изследване на операциите (изборен курс)
   • Семинарни упражнения по ДИС-1 на специалност Информатика, 1 курс ОКС "Бакалавър"
   • Семинарни упражнения по ДУПрил на специалност Информатика, 2 курс ОКС "Бакалавър"
  • Летен семестър
   • Компютърни упражнения по Изследване на операциите на специалност Компютърни науки, 2 курс, 1 поток ОКС "Бакалавър"
   • Семинарни упражнения по ДИС-2 на специалност Информатика, 1 курс ОКС "Бакалавър"
   • Семинарни упражнения по Линейно оптимиране на специалност Математика, 2 курс ОКС "Бакалавър"

Списък с публикации

Персонални страници