Техническа служба

Управител сграда

инж. ИЛИАНА АВРАМОВА
каб. 538
тел. +359 2 8161 567, +359 878 754239
iliana.avramova@fmi.uni-sofia.bg

Технически сътрудник

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА
каб. 126
тел. +359 2 8161 554
pdimitrova@fmi.uni-sofia.bg

КАЛИНА ГЕНОВА
kvgenova@fmi.uni-sofia.bg

Ел. техник поддръжка сгради

ЙОРДАН ПАНОВ
каб. работилница сутерен на ФМИ

Работник ремонт и поддръжка

ДИМИТЪР ДОНЧЕВ
каб. работилница сутерен на ФМИ