Наградени студенти, 2017 г.

Наградата „Академик Борислав Боянов“

Александър Сотиров Биков, докторант по специалност "Алгебра и теория на числата", с научен ръководител проф. Недялко Ненов.