СДК „Учител по математика“ 2016-2017 г.

Списък на готовите свидетелства за професионална квалификация:

  • Ана Николаева Илиева
  • Антон Славейков Митрински
  • Детелин Христов Георгиев
  • Лилия Христова Бълджийска-Иванова
  • Росица Русева Милкова 
  • Светла Панайотова Безова-Христова
  • Стилияна Бориславова Борисова-Маринова
  • Теодор Стоянов Тодоров