Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", зимен семестър, 2018/2019

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е курсът, за който дисциплината е избираема по списък.

Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност в списък № ....  

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа  ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
АлгАлгебра 23+0+07М 2      гл. ас. д-р К. Табаков
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ 2      доц. Н. Златева, ас. М. Хамамджиев 
ДУДиференциални уравнения2+0+27М 2      доц. Т. Попов
ЧМАЧислени методи2+0+25М 2      доц. Веселин Гушев/ ас. Тихомир Иванов, ас. Галина Люцканова-Жекова
МЛПИзчислимост и сложност3+2+09ОКН  3     доц. Стела Николова
МЛПСемантика на езиците за програмиране2+2+05ОКН  3     гл. ас. Стефан Вътев
МЛПТеория на множествата2+2+07М  3     проф. Тинко Тинчев, гл. ас. Андрей Сариев
ДУДиференциални уравнения2+2+05М    2   доц. О. Христов
ИТКомпютърна графика с WebGL2+0+25ЯКН    2   доц. П.Бойчев
МАМатематически анализ2+2+05М    2   доц. В. Бабев
ГеомДескриптивна геометрия3+0+07М    3   доц. Ася Русева
ИТОфис технологии - практикум0+0+45КП    3   ас. Д. Томова
ИТУеб програмиране2+0+36ЯКН    3   Т. Георгиев
ОМИКомбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика2+2+05Д    3   проф. К.Банков
ИТИнформационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности2+0+25Д    4   ас.Т.Зафирова-Малчева
ИТСпецифични въпроси в обучението по информационни технологии2+0+25Д    4   доц. Е.Стефанова,
доц. Н. Николова
ОМИСОТ (Съвременни обра-
зователни технологии)
2+2+05Д    4   доц. Т.Тонова,
доц. Н.Николова
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ      2 доц. Н. Златева,
ас. М. Хамамджиев 
ЧМАЧислени методи2+0+25М      2 доц. Веселин Гушев/ ас. Тихомир Иванов, ас. Галина Люцканова-Жекова