Свободно избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", летен семестър, 2018/2019

Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималният курс, за който се чете избираемата дисциплина

КатедраДисциплинаХорариумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИ ПМСИСтатПреподавател                                      
МАСеминар "Допълнителни въпроси от ДИС"3+0+0722222222гл.ас. Иван Гаджев
ОМИПознавателни процеси в математиката2+2+05Д/Др.22222222доц. Т.Тонова
ФзФУстройство на компютърните системи1+0+12Др.22222222гл.ас. Юрий Цукровски
МЛПФилософия и логика2+0+02,5Др.22222222доц. Владимир Сотиров
ОМИVisual basic за приложения2+2+05И3333доц. А.Ангелов,
гл.ас. д-р Ф.Петров,ас. Ридван Исуфов
МЛПStrawberry Prolog и Изкуствен интелект0+0+22,5КП222222Димитър Добрев
ИСДизайн и анализ на алгоритми (практикум)0+0+34КПсамо за 2 к.само за 2 к.гл.ас.Г.Георгиев/ИС
ИСКомпютърни архитектури (практ.)0+0+22,5КПсамо за 2к.доц Стефан Димитров/ИС
ИТМултимедийни уеб технологии с Angular и TypeScript2+0+25КП22232Т. Илиев /ИТ (х)
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. Инф0+0+22,5КПсамо за 1к.Н.Ангелова,
1-ва и 2-ра група Теодор Кънев,
3-та група Петър Събев,
4-та група Стела Маринова,
5-та група Стела Маринова и
Мартин Карликов,
6-та група Николай Атанасов и
Михаил Атанасов
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. ИС0+0+22,5КПсамо за 1к.М. Тодорова
1 група: Борислава Багалийска(хон.), Пламен Николов (хон.)
2 група: Християн Христов (хон.), Радомир Колев (хон.)
3 група: Павел Денков (хон.),
3-та група Крум Пашов (хон.)
4 група: Кристина Христакиева (хон.),Кристиан Кръстев (хон.)
КИОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. КН0+0+22,5КПсамо за 1к.1 поток: Трифон Трифонов
1 група: Филип Янков (хон.),
Никола Кралев (хон.)
2 група: Цветан Енев (хон.), Камен Вакъвчиев (хон.)
3 група: Добрин Добрев (хон.)
4 група: Дамян Бойчев (хон.)
2 поток: Калин Георгиев
5 група: Боян Киров (хон.)
6 група: Цветелина Стоилова (хон.), Борис Иванов (хон.)
7 група: Николай Станчев (хон.), Цветослав Васев (хон.)
8 група: Антони Иванов (хон.)
СТОбектно-ориентирано програмиране - практикум - спец. СИ0+0+22,5КПсамо за 1к.доц. Александър Димов
ИСОперационни системи - практикум0+0+22КП22гл.ас.Г.Георгиев/ИС
КИПрограмиране без програмисти – практикум проектиране0+5+05,5КП3333доц. Иван Станев
КИРазработване на информационни системи - практикум1+0+35КП4доц. Иван Станев
ИССофтуерни технологии — практикум0+0+22,5КПсамо за 3к.само за 3к.доц.Д.Биров
КИСтруктури от данни и програмиране - практикум - спец. М, ПМ, Стат0+0+22,5КПсамо за 1к.само за 1к.само за 1к.М. Тодорова, ПМ 1-ва група Натали Георгиева; ПМ 1-ва група Илиян Драганов (хон.); ПМ 2-ра група Кристина Христакиева; Теодор Тодоров (хон); Математика Иван Василев (хон.); Деян Горанов (хон.); Статистика Адриан Григоров (хон.)
ЧМАЧислени методи - практикум - спец. И, ПМ, Ст0+0+22.5КП222ас. Тихомир Иванов
ЧМАЧислени методи за диференциални уравнения - практикум0+0+33.5КП33333323ас. Тихомир Иванов / Вая Ракидзи (хоноруван) 23:22
МААдитивни задачи в теорията на числата4+0+07М22222222проф. Д. Толев
ДУВъведение във финансовата математика (на английски език)4+0+06М33333333Драгомир Драгнев
ГеомГеометрия върху диференцируемите многообразия3+1+0М3 и 43 и 4доц. Богдан Александров
АлгИзбрани въпроси от аналитичната теория на числата3+0+07М22222222гл. ас. д-р Т. Тодорова
МАИзпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства3+07М22222222проф. Н. Рибарска
МЛПИзчислимост в анализа3+0+04,5М22222222гл. ас. Иван Георгиев
КАТКомплексен анализ2+2+05М2222доц. К. Влъчкова
АлгКомпютърна алгебра3+0+06М22222222доц. д-р М. Стоянова, доц. д-р С. Бумова, доц. д-р А. Божилов
АлгКрайни групи3+0+07М333333гл. ас. д-р К. Табаков
АлгКриптография3+0+06М33333333проф Иван Ланджев
МЛПЛогическо програмиране3+2+09М2222гл. ас. Антон Зиновиев
МЛПМатематическа логика3+1+08,5М222222доц. Ангел Дичев
ЧМАМатематическо моделиране в биологията2+26М33333333проф. Св. Марков/ гл. ас. Милен Борисов (хонорувани)
ЧМАМонте Карло изчисления с Python2+0+05М33333333проф. Стефка Димова/ Александър Маразов (хонорувани) 1:2
ДУНебесна механика3+0+07М22222222доц. А. Живков
МАНелинеен функционален анализ3+0+07М22222222проф. Н. Рибарска
ГеомПотоци на Ричи и неравенства на Ли-Яу4+0+08М3 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
АлгПредставяния на групите3+0+07М333333доц. д-р С. Бумова
ГеомПредставяния на компактни групи на Ли4+0+08М3 и 43 и 4доц. Богдан Александров
МРМПриложения на групите на Ли в диференциалните уравнения3+0+07М222гл. ас. А. Стефанов
ГеомРиманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -2 част4+0+08М3 и 43 и 4проф. Стефан Иванов
ДУСоболеви пространства и приложения в ЧДУ3+0+07М3333доц. Т. Попов
АлгТеория на Галоа3+0+07М232222доц. д-р А. Божилов
МАТеория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)3+1+05М33333333доц. Б. Драганов
ДУТеория на разпределенията и трансформация на Фурие и приложения (със ЗИД за ПМ, М, Стат 3 курс)3+1+05М33333333доц. М. Каратопраклиева
КАТТета-функции4+0+08М22222222гл.ас. Р. Йорданов
КАТТопологични свойства на пространства от непрекъснати функции2+0+05М22222222гл. ас. В. Гочев
КАТТопология за информатици2+2+05М22222222проф. Г. Димов
АлгУвод в комутативната алгебра3+0+07,5М232222проф. д-р А. Каспарян
АлгУвод в теория на кодирането3+0+07М23322232доц. д-р Е. Великова
МАФункционален анализ3+1+07М22222222проф. Н. Рибарска
МАФункционални пространства и теория на интерполацията3+0+07М22222222проф. Л. Николова
ДУЧастни диференциални уравнения и приложения2+2+07М222222гл.ас д-р Ц. Христов
ЧМАЧислено интегриране3+0+07М333333проф. Гено Николов
ДУДинамични системи3+0+07М, ПМ22доц. О. Христов
КИАктивна информационна сигурност 22+1+04ОКН3333д-р Георги Шарков
КИВекторна компютърна графика2+2+05ОКН44доц. Бойко Банчев
КИГолеми масиви от данни2+2+05ОКН2222доц. Атанас Семерджиев, доц. Калин Георгиев
СТКомпютърни системи за управление на роботи2+0+25ОКН3333доц. Александър Димов, Симеон Цветанов
МЛПЛамбда смятане и теория на доказателствата3+1+05ОКН22222222доц. Трифон Трифонов
МЛПМашини, езици, сложност и изчислимост4+2+09ОКН22222222гл. ас. Стефан Вътев (30 л. + 15 упр.), гл. ас. Стефан Герджиков (30 л. + 15 упр.)
КИМобилни приложения2+0+25ОКН2222Христо Христов
ИСМрежова сигурност 2 — писане на сигурен код2+0+05ОКН2222222хон. Мариян Маринов
МЛППриложения на крайните автомати3+2+08ОКН3333333доц. Стоян Михов
СТПриложно-програмни интерфейси за работа с облачни архитектури с Амазон Уеб Услуги (AWS)  2+0+25ОКН44доц. Милен Петров, докт. Ивайло Ченчев
КИРазширен семинар по програмиране2+2+05ОКН2222доц. Калин Георгиев, доц. Трифон Трифонов
КИСеминар по системно програмиране2+2+05ОКН3333доц. Петър Армянов, доц. Атанас Семерджиев
МЛПТеории за пространство и време основани на региони4+0+06ОКН22222222проф. Д. Вакарелов
СТУправление на знания2+0+25ОКН33доц. Елисавета Гурова/ Албена Антонова, Лилия Зографова(х/СТ)
КИФункционално програмиране за напреднали със Scala3+0+05ОКН3333Филип Янков, Боян Бонев
ЧМАMatlab и приложения в числените методи2+0+27ПМ333333гл. а.. Ана Авджиева
МРМГеометрия на движението2+0+15ПМ222222проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
ДУЕволюционни модели на биологични системи3+0+07ПМ22222222доц. Т. Боев
ЧМАИзпъкнал анализ и приложенията му в обработката на изображения2+0+05ПМ333333доц. Станислав Харизанов (хоноруван)
ВОИСМатематическа статистика2+2+07ПМ3333333доц. Дончо Дончев
КАТМатематическа теория на риска3+0+06ПМ333проф. Л.Минкова
КАТМатематически методи в метеорологията3+0+07ПМ22222222гл.ас. Р. Йорданов
ЧМАМатематически модели и изчислителен експеримент2+0+27ПМ33333333проф. Стефка Димова лекции Александър Манов упражн. (хоноруван)
ВОИСМатематически увод в икономиката3+0+07ПМ111111доц. Й. Митев (хон.)
ВОИСМетоди за оптимизация3+0+07ПМ3333333проф. М. Кръстанов
ЧМАПаралелни алгоритми3+2+19ПМ4444проф. Светозар Маргенов (хон.)
ЧМАПриложения на математиката за моделиране на реални процеси1+0+26ПМ22222222ас. д-р Тихомир Иванов лекции., ас. Галина Люцканова-Жекова, Мария Зарчева (хоноруван) 1:1
ЧМАСеминар по приложна математика2+0+04ПМ333333проф. Стефка Димова (хоноруван)
ВОИССлучайни процеси2+2+07ПМ444334доц. Младен Савов (хон), сем. Маргарита Николова (хон)
ДУСофтуер за научна визуализация2+0+03ПМ33доц. Т. Попов
МРМСтатика2+1+04ПМ222222проф. Г. Бояджиев
ВОИССтатистически методи в актюерството2+2+05ПМ444444проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов (сем)
ВОИСТеория на нелинейните системи3+0+07ПМ33333333проф. М. Кръстанов
КАТТеория на солитоните2+2+0ПМ33333333проф. Е. Христов
МРМУвод в динамиката2+1+05ПМ333333проф. Г. Бояджиев
ВОИСУвод в статистиката2+2+05ПМ1111111гл.ас. Мая Желязкова, сем. Маргарита Николава (хон)
МРМУстойчивост на движението3+0+06ПМ333333проф. Г. Бояджиев
МАФрактали3+0+07ПМ22222222доц. М. Такев
ДУХетерогенни модели на синтетични и био среди3+0+07ПМ22222222доц. Т. Боев
МРМХидродинамика3+0+07ПМ33гл. ас д-р Ц.Коцев
ВОИСМодели на смъртност3+0+07ПМ / Ст333доц. В. Стоименова
ВОИСБиостатистика2+0+27ПМ/Ст444444##доц. В. Стоименова, Ал. Роячки (хон.)
ВОИСНепараметрични методи в регресията и времеви редове2+0+26ПМ/Стат44444444доц. В. Стоименова, Д-р Делян Боянов Савчев
СТПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”)2+1+15С33323доц. Петко Русков/СТ(х) ас. Георги Къдрев, гл. ас. д-р Сия Цолова, Малвина Илиева, Тодор Сaракчиев, Милена Стойчева
ДУСеминар по Динамични системи и теория на числата - 23+0+07С222доц. А. Живков, проф. Д. Толев
ДУСеминар по компютърна алгебра, ортогонални полиноми и специални функции3+0+07С2222доц. М. Каратопраклиева
СТСеминар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи0+2+02,5С4ас. Ирена Павлова
Философски ф-тНевербална комуникация в публичната реч и делово общуване2+2+04Х22222222доц. Герасим Петринский
Философски ф-тРеторика и комуникативни умения2+2+05Х22222222доц. Герасим Петринский
Философски ф-тУбеждаваща комуникация и диалог2+0+02,5Х44444444доц. Вирджиния Радева
КИCloud Startup2+2+05ЯКН3333доц. Атанас Семерджиев, Димитър Димитров (хон.)
ИСАлгоритми за комбинаторни и оптимизационни задачи2+2+05ЯКН33333333гл. ас. Добромир Кралчев/ИС, хон. Мариян Милев
КИАрхитектурно моделиране и симулация на ИС2+2+05ЯКН3333доц. Атанас Семерджиев
ИСВъведение в Juniper мрежите1+0+14ЯКН3333доц.Ст.Димитров
КИДълбоко обучение с Тензорфлоу3+0+14,5ЯКН3333Георги Стоянов
ИТЕлектронно обучение2+0+25ЯКН2222422ст.преп. П. Михнев /ИТ доц. Т. Зафирова-Малчева /ИТ
КИИнтернет на нещата2+2+05ЯКН22222д-р Стоян Велев
КИКачествен програмен код0+3+04ЯКН2222Филип Янков, Дарко Данчев
КИМобилно Интернет съдържание2+0+25ЯКН22222проф. Васил Георгиев
КИОриентирана към услуги архитектура3+0+28ЯКН3333проф. Владимир Димитров
ОМИОснови на сигурното уеб програмиране2+1+14ЯКН32332гл.ас. Ф. Петров
ИТПрактическа роботика и умни "неща"2+0+25ЯКН22222Т. Илиев /ИТ (х)
МРМПриложно обектно ориентирано програмиране част първа - ОТПАДА3+0+27ЯКН2222проф.Е. Кръстев
КИПрограмиране без програмисти3+2+05,5ЯКН3333доц. Иван Станев
КИПрограмиране със Swift2+1+04ЯКН22222222Емил Атанасов (хон.), Спас Билярски (хон.), Драгомир Иванов (хон.)
КИПроектиране и разработка на компютърни игри3+0+48,5ЯКН3333Филип Янков, Дарко Данчев
ИТПроектиране на човеко-машинен интерфейс2+0+25ЯКН44444ас. Т. Георгиев/ИТ
ИТПроектиране, разработка и оценка на образователен софтуер2+0+25ЯКН33333доц. Т. Зафирова-Малчева /ИТ ст.преп. П. Михнев /ИТ
ИТРазработване на ИКТ - базирано обучение2+0+25ЯКН333333ст.преп. П. Михнев /ИТ
ИТРазработка на клиент-сървър (fullstack) приложения с Node.js + Express.js + React.js2+0+25ЯКН22222Т. Илиев /ИТ (х)
КИСъвременно функционално програмиране2+2+05ЯКН32доц. Бойко Банчев
КИУправление на паметта2+2+05ЯКН2222доц. Петър Армянов, доц. Атанас Семерджиев
КИФункционално програмиране с Elixir0+4+05ЯКН22222222Николай Цветинов (хон.), Валентин Михов (хон.), Андрей Дренски (хон.), Никола Жишев (хон.)
ИТЦифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн2+0+25ЯКН22222доц. Т. Зафирова-Малчева /ИТ
ИТЦифров дизайн и мултимедия - цифрови медии2+0+25ЯКН22222доц. Т. Зафирова-Малчева /ИТ И. Иванов /ИТ (х)