Магистърски програми за летен прием, 2019/2020

За прием от летен семестър на учебната 2019/2020 г., ФМИ предлага следните магистърски програми по специалности:

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика

 • Вградени системи
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия, годишна такса: 800
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане, годишна такса: 2200
  Ръководител: проф. д-р Васил Георгиев, +359 2 8161 594, v.georgiev@fmi.uni-sofia.bg
 • Защита на информацията в компютърните системи и мрежи
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия, годишна такса: 800
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане, годишна такса: 2200
  Ръководител: доц. д-р Милен Петров, +359 2 8161 572, milenp@fmi.uni-sofia.bg
 • Защита на информацията в компютърните системи и мрежи на английски език
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия, годишна такса: 800
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане, годишна такса: 3300
  Ръководител: доц. д-р Милен Петров, +359 2 8161 572, milenp@fmi.uni-sofia.bg
 • Разпределени системи и мобилни технологии
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия, годишна такса: 800
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане, годишна такса: 2200
  Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, +359 2 8161 535, krassen@fmi.uni-sofia.bg
  https://rsmt.fmi.uni-sofia.bg