130 години Софийски университет "Св. Климент Охридски", кулминация на честванията

Дек.
08
Дек./08 17:00

Народен театър
"Иван Вазов"

Кога: 
събота, 8 Декември, 2018 - 17:00
Къде: 

Народен театър
"Иван Вазов"

На 8 декември 2018 г. е кулминацията на честванията на 130-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2018 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва сто и тридесетата година от своето създаване. Рожденият ден на първия университет на България е рожден ден на българското висше образование.

Честването на 130-годишнината на Софийския университет не може да бъде еднократен юбилеен акт. То е част от цялостната дейност за възвръщане на водещата роля на Софийския университет в обществения и културния живот на страната.

Годишнината е възможност да напомним на самите себе си, че за да защитим завоювания от предците ни престиж, трябва да създадем атмосфера, която да формира у студенти, преподаватели и служители чувство за отговорност за съдбата и развитието на Алма Матер, чувство на гордост от принадлежността към Университетската общност.

Честването е повод да насочим вниманието на българската и чуждестранната общественост към реалното състояние, нуждите, проблемите, задачите и перспективите за развитие на Софийския университет като национален образователен, научен и културен център на съвременна България.

Юбилеят ни дава възможност да отчетем реалния принос на Алма Матер в интелектуалната и духовната история на България и да напомним с думи и дела, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ винаги е бил люлката на българската интелигенция и че не е възможна успешна национална стратегия и политика в областта на образованието, науката, културата, икономиката и всички сфери на обществения живот, изготвена без неговото пряко участие.

Тази светла годишнина ни дава право да издигнем глас за духовното бъдеще на Отечеството!

ПРОГРАМА на събитията

Събитието отразено на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“