За нас

Катедра „Диференциални yравнения“ към ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ е създадена през 1988 г. Тя е една от наследниците на  секция Диференциални уравнения в Единен център по математика и механика (ЕЦММ).  По-рано Диференциални уравнения се четат като дисциплини в Математическия Факултет на СУ в рамките на катедрата по „Висш Анализ“.

В края на 1970 г. Математическият Факултет на Софийския университет и Математическият институт с Изчислителен център (МИ с ИЦ) при БАН се обединяват в ЕЦММ. Първи ръководител на секция Диференциални уравнения в ЕЦММ е проф. Тодор Генчев 1971-1973, последван от проф. Рачо Денчев 1973-1979 (декан на ФММ 1979-1983). ЕЦММ прекратява съществуването си през 1988 (вж История на ИМИ, История на ФМИ).

През годините ръководители на катедра „Диференциални уравнения“ са били: проф. Тодор Генчев 1988-1992 (написал редица учебници за курсовете по ОДУ и ЧДУ), проф. Емил Хорозов 1992-2000 и 2006-2010 (декан на ФМИ 1995-1999), доц. Ангел Живков 2000-2006 и 2010-2018.

Катедрата осигурява курсовете по Обикновени и Частни диференциални уравнения във ФМИ, както и някои основни курсове по математика във Физически и Биологически  факултети на СУ.

Катедра „Диференциални уравнения“ предлага редица изборни курсове за бакалаври, магистри и докторанти, които развиват идеите и техниките от бакалавърските курсове по диференциални уравнения, но и такива, които показват взаимодействието на теорията на диференциалните уравнения с алгебрата, анализа, геометрията, механиката  и физиката и приложенията, свързани най-общо с математическото естествознание.

Членове на катедрата са създали и организират следните магистърски програми за направления Математика и Приложна Математика:

  •  Динамични системи и теория на числата, ръководител доц. Ангел Живков
  •  Уравнения на математичната физика, ръководител доц. Мария Каратопраклиева
  •  Уравнения на математичната физика и приложения, ръководител доц. Тодор Попов

Има Докторантска програма по Диференциални уравнения.

Магистри, докторанти и преподаватели на катедрата са се реализирали като изследователи в реномирани  университети във Франция, Италия, Швеция, САЩ, Канада, Япония, както и в България.