Достъп до паркингите в кампус „Лозенец”

Правила за достъп и ползване на паркингите в кампус „Лозенец” - ФМИ, ФзФ, ФХФ

Настоящите правила, приети от ръководствата на трите факултета, влизат в сила от май 2023 г. и имат за цел да уеднаквят условията за достъп и ползване на паркингите в кампуса.

Карта в заварено положение, чието използване нарушава новите правила, остава валидна до приключване на основанието за издаването ѝ.

Заявка за регистрация и актуализация

 • Заявлението за издаване на карта се попълва и подписано се предава в Деканат на  ФМИ (ст. 208, ІІ етаж) за резолюция.
 • При положителна резолюция от ръководството на ФМИ заявителят заплаща такса за карта и активирането ѝ, като превежда сумата в касата на ФМИ (по банков път):
  • издаване на първоначална карта: 20 лв.
  • преиздаване при изгубена или повредена карта: 20 лв.
  • при издаване на карта за трети и всеки следващ път (поради загубена или повредена по небрежност карта) заявителят заплаща 60 лв. 
  • смяна/добавяне на автомобил: без такса
 • Банковото нареждане се предава в Деканат или се изпраща сканирано на мейл-адрес dekanat@fmi.uni-sofia.bg.
 • След издаване на картата заявителят бива уведомен, а картата се получава от Деканат.
 • При преиздаване при изгубена или повредена карта се подава ново заявление по описания по-горе ред.
 • При актуализация на данните и наличие на място в първоначалното заявление не е необходимо попълването на ново.