Боян Паскалев Бончев

Боян Паскалев Бончев

Професор
Доктор
Имейл: 
bbontchev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
(02)971-04-00
Кабинет: 
стая 214-А, бл. 2, комплекс на БАН
Приемно време: 

вторник 15:00-16:00; сряда 10:00-11:00

Образование и научни степени

 • 1989-1992 - доктор, Център по информатика и компютърни технологии, Българска академия на науките
 • 1983 – 1988 - магистър, Факултет по компютърни системи и управление, Технически университет - София
 • 1985 – 1987: преводач на немска научно-техническа литература, Свободен Факултет, Технически Университет – София

Научни интереси

 • Архитектури, ориентирани към услуги
 • Електронно обучение и достъп до културното наследство
 • Мрежови приложения
 • Приложения и услуги за мобилни потребители
 • Вградени системи
 • e-Government

Научни проекти

 • TENCompetence - Building the European Network For Lifelong Competence Development (contract IST-2005-027087)
 • PRIME - Providing Real Integration in Multi-disciplinary Environments, (contract  FP6-IST-016542) - 2005-2007
 • MECiTV - Media Collaboration for Interactive TV (contract IST-2001-37330)
 • DIOGENE (contract IST-2001-33358)
 • ARCADE (Architecture for Reusable Courseware Authoring and Delivery) - 2002-2005

Преподавателска дейност

 • 2005 – 2007: Софтуерни шаблони за проектиране, курс към магистърска програми по Софт. технологии, на катедра ИТ, Софийски Университет (лекции, упражнения и семинари)
 • 2001 – 2007: Java програмиране на сърверни приложения, курс към магистърските програми по Софт. технологии, е-Бизнес и РСМТ на катедра ИТ, Софийски Университет (лекции, упражнения и семинари)
 • 2000 – 2007: Обектно-ориентиран анализ и дизайн с езика UML, курс към магистърските програми по Софт. технологии, е-Бизнес и РСМТ, КИТ, Софийски Университет (лекции, упражнения и семинари)
 • 2002 - 2007: Съвременни Markup Езици – XML, курс към магистърските програми по Софт. Технологии, е-Бизнес и РСМТ на катедра ИТ (лекции и семинари)
 • 2002 - 2005: Moбилни технологии, спец. курс към магистърската програма по РСМТ на катедра ИТ (лекции и семинари)
 • 2000 – 2001: Обектно-ориентиран анализ и дизайн с езика UML, спец. курс към магистърсната програма на катедра ИТ, Нов Български Университет (лекции и упражнения)
 • 1989 – 1991: ЦЕИМ, курс към катедра ИТ, Факултет по Компютърни системи за управление, ТУ – София (упражнения и курсов проект)

Списък с публикации

Списък на публикациите Боян Бончев за последните 5 години:
 1. Bontchev B., Vassileva D. Software architecture of a self adaptive hypermedia e-learning system, Proc. of 3rd Int. Conf. on COMPUTER SCIENCE, Istanbul, Turkey, 12 - 15 October 2006.
 2. Bontchev B., Bratoev, М. Service Description Translation for Ubiquitous Intelligent Computer Networks, Proc. of the 20th International Conference SAER, St. Constantine and Elena Resort, Bulgaria, 22-25 of September, 2006.
 3. Vassileva D., Bontchev B. SELF ADAPTIVE HYPERMEDIA NAVIGATION BASED ON LEARNER MODEL CHARACTERS, Proc. of IADAT-e2006 Int. Conf. on Education, Barcelona, Spain, July 12-14, 2006.
 4. Vassileva D., Bontchev B. Courseware Composition and Delivery for Self Adaptive E-learning Systems, Proc. of the 13th Annual EDiNEB Conference, Lisbon, Portugal, June 14-16, 2006.
 5. Boychev P., Bontchev B. at al. DESIGNING A TOOLSET FOR THE PRIME VIRTUAL BUSINESS ENVIRONMENT, Proc. of 10th Int. IFIP Workshop on Experimental Interactive Learning in Industrial Management, Trondheim, Norway, June 11-13, 2006
 6. Bratoev, М., Bontchev B. Comparison of Service Discovery Protocols, submitted to AITAS Journal.
 7. Vassileva D., Bontchev B. E-learning courseware composition and delivery with self adaptive systems, Proc. of Workshops "Industry meets Research", ICL'2005, Villach, Austria, 28-30 September, 2005.
 8. Petrov M., Aleksieva-Petrova A., Bontchev B. Learning Content and Interoperability, Proc. of Int. Conf. COMPUTER SCIENCE, Chalkidiki, Greece, 30.09-2.10, 2005.
 9. Bontchev B., Aleksieva-Petrova A. The ARCADE e-learning platform according the IEEE LTSA standard, Proc. of Int. Conf. COMPUTER SCIENCE, Chalkidiki, Greece, 30.09-2.10, 2005.
 10. Bontchev B., Vassileva D. Modeling self adaptive e-learning systems, Submitted to the E-Learning Conference, 6-7 September, Berlin, 2005.
 11. Petrov M., B. Bontchev. "Question and test interoperability – organization, reuse and management of assessments’ contents", Proc. of IADAT Int. Conf. on Education – IADATe-2004, Bilbao , July 7-9, 2004.
 12. Vassileva D., B. Bontchev. "Modeling reusable adaptive hypermedia for e-learning platforms", Proc. of IADAT Int. Conf. on Education – IADATe-2004, Bilbao , July 7-9, 2004.
 13. Aleksieva A., M. Petrov, B. Bontchev. "ARCADE Assessment Framework", 2nd Int. Conf. on Multimedia and ICTs in Education (m-ICTE2003), Badajoz, Spain, December 3-6, 2003.
 14. Bontchev B., T. Iliev. "ARCADE - a Web-based Authoring and Delivery Platform for Distance Education", 1st Balkan Conference on Informatics (BCI'2003), Thessaloniki, Greece, 21-23 of November, 2003.
 15. Vassileva D., Bontchev B. "CEVS - A Corporative E-Voting System based on EML", ISCIS'03, Anthalia, Turkey, November 3-5, 2003 (Lecture Notes in Computer Science, Publisher: Springer-Verlag Heidelberg, ISSN: 0302-9743, Vol. 2869, 2003, pp. 356 - 363).
 16. Bontchev B., R. Nikolov. “Internet portal for MMS services”, Proc. of 17th SAER Int. Conf., St. Constantine, Varna, Bulgaria, 19-21 Sept. 2003.
 17. Aleksieva A., M. Petrov, B. Bontchev. “Managing complexity of e-learning administration in ARCADE”. Proc. of Int. Workshop on Interactive Computer-aided Learning ICL'2003, Villach, Austria, 24-26 Sept. 2003
 18. Bontchev B., D. Mutafchieva. “Task Assignment and Control in ARCADE”, Proc. of ET'2003, Sozopol, Bulgaria, 24-26 Sept. 2003.
 19. Bontchev B., D. Vassileva. “Internet Authoring Tool for E-learning Courseware”. Proc. of WSEAS'2003 Int. Conference, Corfu Island, Greece, July 7-10, 2003.
 20. Iliev T., B. Bontchev. "Adaptive 1-Learning with ARCADE", Proc. of MASSEE’2003, Borovetz, Bulgaria, September 15-17, 2003
 21. Bontchev B., S. Andonova. “Web Project Tracker”, Proc. of CompSysTech’2003 Int. Conf., Sofia, Bulgaria, 19-20 June 2003.
 22. Bontchev B., S. Danev and A. Sharlandjiev. “Web Portal for Professional Financial Services”, Proc. of Int. Conf. of e-Business and e-Work, Prague, 16-18 October 2002.
 23. Bontchev, B., N. Gabarev, H. Pavlov. “Middleware Service Support for Modern Application Presentations”, Proc. of 16th SAER Conference, St. Constantine resort, Varna, 2002.
 24. Bontchev, B., S. Ilieva. “Middleware Service Support for Modern Application Presentations”, Proc. of 15th SAER Conference, St. Constantine resort, Varna, 2001.

Персонални страници