Емил Иванов Хорозов

Емил Иванов Хорозов

Професор
Доктор на науките
Имейл: 
horozov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 203
Кабинет: 
ФМИ-534

Образование и научни степени

 • 1973: магистър по математика, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 1978: доктор, “Московски държавен университет"
 • 1990: доктор на математическите науки, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2004: член-кореспондент на БАН

Научни интереси

 • Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт; Хамилтонови системи; Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.
ЗА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

ВЪРХУ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРЕЗ 2008 г. И 2009 г.
ПЪЛЕН ТЕКСТ на ДОКЛАДА, 10.11.2010 г.

Само Резюме на доклада

"Правилник на Фонд "Научни изследвания" (проект от   2010)

Някои публикации по темата:
Мои статии, които не е лесно да се публикуват
Една статия от 2003 г. в Капитал

Научни проекти

 • Участие в проект по Marie Curie Research Training Network (FP6) ENIGMA 

Преподавателска дейност

Учебни материали
 1. Хамилтонови системи
 2. Диференциални уравнения
 3. Лекции по диференциални уравнения. Учебно пособие. Редакция от 2015 г.
 4. Риманови повърхнини
 5. Математически анализ
 6. и  задачи
 7. Квантова теория на полето
 8. Други
 9.  Записки по Квантова теория на полето -- части от някои теми. Недовършени и в лош вид. Вероятно за някои въпроси могат да се използват. Големи благодарности за всички бележки и специално за критичните.
 10. Семинар

Списък с публикации

 1. Versal deformations of equivariant vector fields for the cases of symmetry of orders 2 and 3, Trud.sem.I.G.Petrovskogo,  t.1979, Moscow State University, 1979, pp.163-192 (in Russian). (цитирания -- 71)
 2. Bifurcations of  vector fields in a neighborhood of a singular point in the case of two pairs of imaginary eigenvalues. Compt. rend. Acad. bulg. sci. t. 34, 9, 1981, pp.1221-1224 (in Russian).  (цитирания-- 5)
 3. Bifurcations of  vector fields in a neighborhood of a singular point in the case of two pairs of imaginary eigenvalues.II. Compt. rend. Acad. bulg. sci. t. 35, 2, 1982, pp.149-152 (in Russian).  (цитирания-- 4)
 4. Bifurcations in some families of the type  $\dot{x}_1={x}_1{f}_1(x,\varepsilon)$, $\dot{x}_2={x}_2{f}_2(x,\varepsilon)$. Compt. rend. Acad. bulg. sci. t. 35, 7, 1982, pp. 889-891(in Russian). (цитирания   -- 1)
 5. On the explicit solutions of C. Neumann's problem describing the motion of a point on the sphere under the action of a
 6. quadratic potential.Compt. rend. Acad. bulg. sci. t. 37, 2, 1984, pp. 145-148 (in Russian). (цитирания-- 3)
 7. C. Neumann's problem and the equations defining the period matrices of Hyperelliptic Riemann surfaces, Compt. rend. Acad. bulg. sci. t. 37, 3, 1984, pp. 277-280 (in Russian).  (цитирания -- 2)
 8. Collection of problems in ordinary differential equations, University of Sofia, 1984 (in Bulgarian, with G.Karadgov and N. Nikiforov). {цитирания -- 4)
 9. Uniqueness of limit cycles in planar vector fields which leave the axes invariant, Contemp. Math. 56, 1986, pp.117-129 (with St. van Gills). (цитирания --  10)
 10. On the non-integrability of Gross-Neveu models, Ann. Phys., 174, 1987, pp.430-441. (цитирания -- 21)
 11. A Lax pair for the Kowalevski's top, Physica 29 D, 1987, pp.173-180 (with L.Haine).   (цитирания -- 60)
 12. The full geometry of the Kowalevski's top and (1-2)-Abelian varieties, Comm. Pure Appl. Math., v.42,4, 1988 pp.37-407 (with P.van Moerbeke).  (цитирания -- 41)
 13. Perturbations of the spherical pendulum and Abelian integrals,  Jour. reine angew. Math., 408, 1990, pp.114-135. (цитирания -- 53)
 14. Limit cycles and zeros of Abelian integrals satisfying third order Picard-Fuchs equations. In: Bifurcations of Planar Vector Fields, J.-P. Francoise and R. Roussarie (eds.), Lect. Notes in Math., N 1455, Springer, 1990, pp. 160-186 (with L. Gavrilov).  (цитирания -- 28)
 15. Limit cycles of perturbations of quadratic Hamiltonian vector fields, Jour. de Math. Pure et Appl., 72, 1993, pp.213-238 (with L. Gavrilov). (цитирания -- 30)
 16. On saddle-loop bifurcations of limit cycles in perturbations of quadratic Hamiltonian systems,  Jour. Diff. Eqns., 113,1,1994, pp.84-105 (with I.Iliev).   (цитирания -- 53)
 17. Hilbert-Arnold problem for cubic Hamiltonians. In: Proc. IV Int. Conf.    Diff. Eqns., D. Bainov (ed.), VSP Int. Publ., Utrecht, 1994     pp.115-124 (with I. Iliev). (цитирания -- 5)
 18. Toda orbits of Laguerre polynomials and representations of the Virasoro algebra,  Bull. Sci. Math, 117, 1993, pp.485-518 (with L. Haine).   (цитирания -- 33)                             
 19. On the isoenergetical non-degeneracy of the spherical pendulum, Phys. Lett. A, 173, 1993, pp.279-283.   (цитирания -- 17)
 20. On the number of the limit cycles in perturbations of quadratic Hamiltonian systems,  Proc. Lond. Math. Soc., 69, 1, 1994, pp.198-224  (with I.Iliev). (цитирания -- 161)
 21. Perturbations of quadratic Hamiltonian systems with symmetry, Annales IHP, Analyse non-lineaire,v.13,1,1996,pp.17-56 (with I.Iliev).  (цитирания -- 11)  http://www.numdam.org
 22. Tau-functions as highest weight vectors for $W_{1+\infty$}-algebra,  Jour.Phys. A: Math. & Gen., 29, 1996, pp.5565-5573 (with B.Bakalov and M. Yakimov).  (цитирания -- 6) /hep-th/9510211
 23. Bispectral algebras of commuting ordinary differential operators, Comm. Math. Phys., 190, 1997, pp.331-373 (with B. Bakalov and M. Yakimov).  (цитирания -- 33)   /q-alg/9602011
 24. Highest weight modules over $W_{1+\infty$-algebra and the bispectral problem,  Duke Math. J., 193, 1998, pp.41-72 (with B. Bakalov and M. Yakimov).  (цитирания -- 13)   /q-alg/9602012
 25. Backlund-Darboux transformations in Sato's Grassmannian, Serdica Math.J., 22, 4, 1996 pp.571-586 (with B. Bakalov and M. Yakimov).   (цитирания -- 20) /q-alg/9602010
 26. General methods for constructing bispectral operators, Phys. Lett. A, 222, 1996, pp. 59-66 (with B.  Bakalov and M. Yakimov).  (цитирания -- 33) /q-alg/9605011
 27. On the Krall-Hermitte and Krall-Bessel Polynomials, Int. Math. Res. Notices, 19, 1997, pp. 953-966 (with F. A. Gr\H{u}nbaum and L. Haine).   (цитирания -- 4)
 28. Highest weight modules of $W_{1+\infty}$, Darboux transformations and the bispectral problem, Proceedings of the Conference "Geometry and Mathematical Physics", Zlatograd 95, {\it Serdica Math. J.}, 23, 1997, pp. 95-112, (with B. Bakalov and M. Yakimov). (цитирания  -- 3)
 29. Automorphisms of the Weyl algebra and bispectral operators. In: The Bispectral Problem, Montreal, 1997, J. Harnad, A. Kasman (eds.), CRM Proc. Lecture Notes, 14, AMS, Providence, 1998, pp. 3-10 (with B. Bakalov and M. Yakimov).  (цитирания -- 3)  /q-alg/9707018
 30. The solution to the q-KdV equation,  Phys. Lett. A, 242, 3, 1998, pp. 139-151(with M. Adler and P. van Moerbeke). (цитирания -- 37)
 31. Linear estimate for the number of zeros of Abelian integrals with cubic Hamiltonians,  Nonlinearity, 11, 6,1998,pp. 1521-1537 (with I. Iliev).  (цитирания -- 110)
 32. Some functions that generalize the Krall-Laguerre polynomials, Jour. Comp. Appl. Math., 106(2), 271-297, 1999 (with F.A.Grunbaum and L. Haine).   (цитирания -- 47)
 33. Darboux transformations for bispectral quantum integrable systems, Lett. Math. Phys. 49,(2), 131-143, 1999 (with A. Kasman). (цитирания -- 6)/math-ph/9806002  
 34. The Pfaff lattice and skew-orthogonal polynomials, Int. Math. Res. Notices, (11) 569-588, 1999 (with M. Adler and P. van Moerbeke). (цитирания -- 23)
 35. Fuchsian bispectral operators, Bull. Sci. Math.,126, 2002 (with T.Milanov), pp.161-192. (цитирания -- 1)
 36. Bispectral operators of prime order,  Comm. Math. Phys.,231, pp.287-308, 2002.
 37. Dual algebras of differential operators,  in: Kowalevski property, (Montreal), CRM Proc. Lecture Notes 32, Surveys from Kowalevski Workshop on Mathematical methods of Regular Dynamics, Leeds, April 2000 , Amer. Math. Soc., Providence (2002), pp. 121-148
 38. Strictly nilpotent elements and bispectral operators in the Wey algebra,  Bull. Sci. Math.,126, 2002, pp. 605-614., /math-ph/0206030
 39. The Weyl algebra, bispectral operators and dynamics of poles in integrable systems,  Reg. & Chaotic Dynamics, 2002, 7 (4), 399-424. (цитирания -- 1)
 40. Calogero-Moser spaces and an adelic W-algebra, Ann. de l'Inst. Fourier, v. 55, 2005, p. 2069-2090.  (цитирания -- 2)
 41. An adelic W-algebra and rank one bispectral operators, Bilinear Integrable Systems: From Classical to Quantum, From Continuous to Discrete. Proceedings of NATO Advanced Research Workshop, L. Fadeev, P. van Moerbeke, F. Lambert, edts., Springer, 2006. (цитирания -- 1)
 42. Non-integrability of some Painleve VI-equations and  dilogarithms, Regular & Chaotic Dynamics, v.12,  Issue 6, p.620-627, 2007.  (with Ts. Stoyanova),IF = 0.485. (13 цитирания)
 43. Trigonometric Darboux transformations and Calogero-Moser matrices,  Glasg. Math. J. 51 (2010) , Issue A, 95-106(with L.Haine and P. I Iliev)
 44. The trigonometric Grassmannian  and a difference $W$-algebra, Transformation groups,vol. 15,1 , 2010, pp. 92-114 (with L.Haine and P. Iliev)   http://www.springerlink.com/content/u15q7259053q56x8/
 45. (with Mihajlova A)  An improved estimate for the number of zeros of Abelian integrals for cubic Hamiltonians  {\bf NONLINEARITY} Volume: 23 Issue: 12 Pp. 3053-3069 2010 .

 46. (with J Geiger,  M Yakimov), Noncommutative bispectral Darboux transformations,   Trans. AMS, DOI: https://doi.org/10.1090/tran/6950, 2017 , IF - 1.196,  цитирания -- 3

 47. Automorphisms of Algebras and Bochner’s Property for Vector Orthogonal Polynomials,  SIGMA 12 (2016), 050, 14 pages  IF = 1.038

48. Vector orthogonal polynomials with Bochner's property, to appear in Constr. Appr.

49. Automorphisms of algebras and Bochner’s property for discrete vector orthogonal polynomials, Annuaire de l’Unuversit´e de Sofia ”St. Kl. Okhridski”, 104 (2017), to appear, arXiv:1602.04343 [math.CA].

----------------------------------------------------------------
Популярни статии:
 1.     Научното наследство на Поанкаре и съвременната     математиката, Год. на СУ, т. 97 PDG
 2.     Небесната механика в творчеството на Кирил Попов, Год. на СУ, т. 98
 3.     Върху един от нерешените проблеми на Хилберт -- шестнадесетия, Тридесет и трета Пролетна Конференция на СМБр 2004.

 -----------------------------------------

Общ брой цитирания - около 1000

Персонални страници