Ирена Атанасова Павлова

Ирена Атанасова Павлова

Асистент
Имейл: 
irena_pavlova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
9710400
Кабинет: 
бл.2 222
Приемно време: 

вторник 10:00-12:00; четвъртък 9:00-11:00