Николай Петров Буюклиев

Николай Петров Буюклиев

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
bujuk@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
02/8161 560
Кабинет: 
ФзФ-24
Приемно време: 

четвъртък 16:00 – 18:00, петък 11:00 – 13:00

Научни интереси

  • Функционален анализ