Петко Русков Русков

Петко Русков Русков

Доцент
Доктор
Имейл: 
petkor@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 9710400
Кабинет: 
IV км. Цариградско шосе 125, Блок2, ІІІ ет.,ст.309
Приемно време: 

понеделник 15:00-17:00; вторник 15:00-17:00
309, 2 бл.

Образование и научни степени

EDUCATION
 • Ph.D., Computer Science, The Central Institute for Computer Technology, Sofia, June 1984;
 • M.S.E, Computer Engineering, Technical University, Sofia, June 1977.
EDUCATION HIGHLIGHTS
 • UC Berkeley, USA, Lester Center for Entrepreneurship, Technology Entrepreneurship Education, Global Faculty Colloquium, November 5-16, 2007.
 • SAP, SAP UCC Introduction, KW29, July 16-20, 2007.
 • UC Berkeley, USA, Lester Center for Entrepreneurship, Technology Entrepreneurship Education, Global Faculty Colloquium, April 16-27, 2007.
 • IBM, WebSphere Portal V5.0, February 17-20, 2004.
 • European Software Institute, CMMI for Senior Managers, June 2003.
 • The University of Arizona, USA: Professional Development Certificate in Business Management and Economics, Sofia, September 1991 - July 1992; Professional Development Exchange Program, Tucson, Arizona, September - November 1993.
 • The University of Arizona, USA, Karl Eller Center: USIA Enterpreunorship Education Program, June 1992.
 • Thames Valley University, UK, School of Technology and Information Studies, Certificate of Achievement, successful completion: Structured Systems Analysis& Design 27/2/93 - 13/3/93; Database Management 29/1/94 - 12/2/94; Managing Systems Projects 8/2/95 - 22/2/95.
 • Novell Certification Examination: DOS/Microcomputer Concepts for NetWare Users, July 1993; Networking Technologies, July 1993; NetWare Service and Support, July 1993.

Научни интереси

 • Мениджмънт и моделиране на бизнес процеси
 • Технологично предприемачество и Иновации
 • Обучение и електронно обучение
 • Управление на проекти
 • Електроннен бизнес 
 • Групуер
Interests
 • Technology Entrepreneurship and Innovation
 • Business Process Management
 • Education and e-Learning
 • Groupware

Научни проекти

Преподавателска дейност

 • Мениджмънт на бизнес процеси, магистри
 • Управление на проекти, магистри
 • Основи на електронния бизнес, магистри
 • Иновации и Технологично предприемачество, магистри
Teach
 1.  e-Business Fundamentals 
 2. Business Process Management 
 3. Technology Entrepreneurship 
 4. Project Management

Списък с публикации

Книги/Books
 1. Карл Чатфийлд, PMP, Тимъти Джонсън, MCP, Управление на проекти с Microsoft® Project 2002, Под редакцията на доц. д-р Петко Русков, МS Project Microsoft® Project 2002, (editor in Bulgarian Petko Ruskov) http://english4bulgarians.com/goto.htm?http://english4bulgarians.com/src...
 2. Русков П., Групуер, , София, 1998, Ruskov, P.(1998), Groupware: Computer support of the groupware, University edition “Stopanstvo” (in Bulgarian)
 3. Русков П., Локални мрежи, Терабайт, София, Ruskov, P., Local Area Networks, "Terabyte", 1992.
 4. Разпределено управление на слабосвързани системи, Техника, София, Distributed Computing (co-author) in "Technika" Publ. Co., Sofia 1989
Списания/Journals
 1. M.Nisheva, E.Gourova, P.Ruskov, Y.Todorova, A.Antonova, Strategic framework for IT education and research at Sofia University, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, Issue 4, Volume 2, 2008, pp. 213-225. http://www.naun.org/journals/educationinformation/eit-72.pdf
 2. Русков П., Тодорова Я., Анализ на състоянието на учебната и научноизследователска дейност във Факултета по математика и информатика, Автоматика и Информатика, № 3, стр. 67-71, 2008, ISSN 0861-7562.
 3. Николов Р., Гурова Е., Русков П., Укрепване на научния капацитет на Софийски университет в областта на технологиите на информационното общество, Автоматика и Информатика, № 2, стр. 48-50, 2008, ISSN 0861-7562.
 4. Русков П., Драганов Р., Моделиране и управление на процесите в хотелиерството, Туристически пазар, No 9, 2007, стр.12-15, ISSN–1311–8749.
 5. Малкочев С., Русков А., Русков П.,Управление на бизнес процесите в „Петрол“ АД, сп. Ютилитис, Октомври 2006, стр. 26-27, ISSN 1312-3017.
 6. Русков П., Процесът за обучение в проект “Телецентрове”, Автоматика и Информатика, № 2, 2005, стр. 63-65, ISSN 0861-7562.
Конференции/Conferences
В България/Bulgaria
 1. Русков П., Костова С., СТРАТЕГИЧЕСКИ ШАБЛОНИ ЗА ПРОБИВНА ИНОВАЦИЯ ПРИ НОВИ ФИРМИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, Международна научна конференция, ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ, Равда, 25-26 септември 2009.
 2. Русков П., Танев С., ОТКРИВАНЕ НА ИННОВАТИВНИ ШАБЛОНИ, Международна научна конференция, ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА – СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ, Равда, 25-26 септември 2009.
 3. Ruskov P., Kostova S., Strategy Pattern for Retail Companies, 4th International Conference AIECA 2009, Advancing Innovation in Eastern Europe and Central Asia 2009, Bridging Education, Research and Business Incubation for Fostering Academic Entrepreneurship and Innovation, Technical University, Gabrovo, Bulgaria, 24-26, September 2009.
 4. Tanev S., Ruskov P., The concept of value co-creation within the context of technology-driven businesses, 4th International Conference AIECA 2009, Advancing Innovation in Eastern Europe and Central Asia 2009, Bridging Education, Research and Business Incubation for Fostering Academic Entrepreneurship and Innovation, Technical University, Gabrovo, Bulgaria, 24-26, September 2009.
 5. Драганов Р., Русков П., УПРАВЛЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТУРИЗМА, SIXTH International Conference, "TEACHING, LEARNING AND QUALITY IN HIGHER EDUCATION – 2009", "Higher Economic Education Research, Education, Innovation", Pravetz, 19 - 20 June 2009
 6. Ruskov P., Todorova Y., Strategic Model and Framework for IT/IS Graduate Education, Creativity and Innovation in Software Engineering Second International Conference, Ravda (Nessebar), Bulgaria, 10 - 12 June 2009.
 7. Русков П., Предизвикателства при управлението на иновациите в научен и инженерен факултет, International  Scientific Conference, 21 – 22 November 2008, GABROVO, pp. III-181-III186, ISSN 1313-230X.
 8. Draganov R., Ruskov P., Development of Hospitality-management Competencies, FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE "TEACHING, LEARNING AND QUALITY IN HIGHER EDUCATION – 2008", Pravetz, 13 - 14 June 2008.
 9. Русков П., Стратегически образци за обучение през целия живот, ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ - 2008”, 13-14 Правец, 2008.
 10. Petko R., Todorova Y., Building the academic strategy program, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’08, 12-13 June, Gabrovo, 2008, IIIB.2-1 - IIIB.2-6. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1500879.1500921&coll=GUIDE&dl=GUID..., http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cst08/index.php?cmd=dPage&pid=cpr
 11. Petko R., Todorova Y., Learning and growth strategy metrics , International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’08, 12-13 June, Gabrovo, 2008. IIIB.1-1 - IIIB.1-6. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1500879.1500920&coll=GUIDE&dl=GUID..., , http://ecet.ecs.ru.acad.bg/cst08/index.php?cmd=dPage&pid=cpr
 12. INTERNATIONAL CONFERENCE, АUTOMATICS AND INFORMATICS’07, Proceedings vol. III, School for Young Scientist, Business Process Management, Edited by Petko Ruskov, October 3 – 6, 2008 Sofia, Bulgaria, ISSN 1313-1850, (editor).
 13. Русков П., Комерсиализиране на научните изследвания в университетите – теория и практика, Международна научна конференция, Бизнес информатика, УНСС, 11-12 октомври 2007, стр. 140-150.
 14. Ruskov P., Harris M., Todorova Y., Strategic Model for Master of Science program “Innovation and Technology Entrepreneurship”, 3rd Balkan Conference in Informatics (BCI'2007), 27-29 September 2007, Sofia, Bulgaria, ISBN:978-954-9526-41-7, vol.1, pp. 501-512.
 15. Русков П., Тодорова Я., Моделиране на страгегиите за електронно обучение, ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2007”, "Съвременни измерения на дистанционното обучение", Правец, 15-16 юни 2007, стр. 69-78, ISBN 978-954-9432-23-7.
 16. Ruskov, P., Velitchkov Y., Todorova Y., Strategy and metrics for “e-Business and e-Governance” MSc program success, Proceedings of the 3rd ANNUAL INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE 2007, 9–11 June 2007, Borovets, Bulgaria, pp. 5-13.
 17. Ruskov P., Tsvetanov Y., Modeling of the main academic processes, SECOND NATIONAL CONFERENCE in e-Learning in higher education, 14-17 September 2006, Kiten, Bulgaria.
 18. Русков А., Русков П., Малкочев С., Моделиране на бизнес процесите във фирма Петрол АД, САИ, Международна конференция АиИ 2006, 3-6 Ост. 2006, стр.26-27.
 19. Petko Ruskov, Roumen Nikolov, Strategic Curriculum for GEM, Conference "New Technologies in Education", 16-17 May 2003, NDK, Sofia (in Bulgarian)
В чужбина/International
 1. Todorova Y., Ruskov P., Gurova E., Harris M., Applied Pattern for Strategy Modeling of Master of Science Program, 14th European Conference on Pattern Languages of Programs, July 8-12, 2009, Bavaria, Germany.
 2. Ruskov P., Stoycheva M., Todorova Y., Pattern for Graduate Student Company Life Cycle, 14th European Conference on Pattern Languages of Programs, July 8-12, 2009, Bavaria, Germany.
 3. Ruskov P., Stoycheva M., Graduate Student Company Learning Patterns, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD 2009, 24-25 April 2009, Thessaloniki, Greece, pp.231-239, ISBN: 978 -960-89629-9-6.
 4. Yanka Todorova, Petko Ruskov, Elissaveta Gurova, Building scenarios as part of Strategy Modelling for FMI RTDI Strategy, ICEIRD 2009, 24-25 April 2009, Thessaloniki, Greece, pp.249-258, ISBN: 978 -960-89629-9-6.
 5. Mark Harris, Petko Ruskov, Lidia Galabova, Technology entrepreneurship and innovations in IT education in Bulgaria, ICEIRD 2009, 24-25 April 2009, Thessaloniki, Greece, pp. 167-176, ISBN: 978 -960-89629-9-6.
 6. Ruskov P., Todorova Y., Nikolov R., Modelling of the research and education strategy in Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2008, Skopje&Ohrid, Macedonia 8-12 may 2008, pp. 556-565, ISBN 978-9989-2636-4-4.
 7. Galabova L,. Ruskov P.,"Analysis of the Status and Opportunities for further Development of Bulgarian Entrepreneurial Education in Universities, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2008, Skopje&Ohrid, Macedonia 8-12 may 2008, pp. 237-245, ISBN 978-9989-2636-4-4.
 8. Stoycheva M., Ruskov P., Entrepreneurship Education in Engineering and Scientific Faculties, Proceedings of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2008, Skopje&Ohrid, Macedonia 8-12 may 2008, pp. 605-610, ISBN 978-9989-2636-4-4.
 9. Ruskov A., Ruskov P., Scenarios and models for Training Pilots, 3rd TENCompetence Workshop, 21-22 June 2007, Barcelona, http://dspace.ou.nl/handle/1820/1066
 10. Ruskov P., Ruskov A.,(2007) Academic Education Chain Operation Model, 2nd Tencompetence Workshop, 11-12 January 2007, Manchester G-Mex, UK, ISBN 0-907311-22-9, pp. 122-129, http://hdl.handle.net/1820/1023.
 11. Ruskov M., Ruskov P., Negotiation Design Pattern for Serious Games, The 10th International Workshop of the IFIP WG 5.7 Special Interest Group on Experimental Interactive Learning in Industrial Management, Multidisciplinary Research on Simulation Methods and Educational Games in Industrial Management, 11-13 June 2006, Trondheim, Norway.
Представяния/Presentations
 1. Ruskov, Petko, Technology entrepreneurship and innovations in IT education in Bulgaria, Research & Policy Workshop Academic Entrepreneurship in South- Eastern Europe, 12-13 November 2009, Sofia, Bulgaria, http://sociology-bg.org/display.php?page=forum&forum=22
 2. The concept of value co-creation within the context of technology-driven businesses, Stoyan Tanev , Integrative Innovation Management Unit, University of Southern Denmark, Odense, Denmark, Steve Allen, Technology Innovation Management, Carleton University, Ottawa, ON, Canada, Tony Bailetti, Technology Innovation Management, Carleton University, Ottawa, ON, Canada, Petko Ruskov, Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University, Sofia, Bulgaria Пленарные интернет лекции, SFM'09, 21-24 сентября 2009г. Россия, Саратов, http://optics.sgu.ru/SFM/2009/internet/?LANG=ru
 3. Ruskov P, Statement of Sofia University- FMI research team, Integrative Innovation Management Group, I2M Workshop, University of Southern Denmark, September 21st, Odense, Denmark, 2009. http://www.uni-southerndenmark.dk/~/media/Files/Om_SDU/Institutter/Marke...
 4. Ruskov P., HiT Barcelona 2009 – World Innovation Summit, Global Entrepreneurship Competition Finals at the BarcelonaPalacio de Congresos, 17-19 June 2009, http://www.hitbarcelona.com/.
 5. Русков П., Изграждане  на мрежа от Центрове по предприемачество в професионалните училища на основата на бизнес клубове, конференция  „Изграждане на мрежа от Центрове по предприемачество в професионалните училища” и отчитане на резултатите от проект за създаване на Центрове по предприемачество към професионални гимназии 2007/2008, Джуниър Ачийвмънт България, 14 окт. 2008 (представяне по покана).
 6. Stoycheva M., Ruskov P.,  Graduate Student Company, How we develop technology entrepreneurship competency  in Bulgaria,  Stanford Accel REE Europe 2008, September 3 - 5, 2008, Queens University Belfast, Ireland  (invited presentation), http://ree.stanford.edu/europe_2009/programschedule.html
 7. Ruskov P., How Entrepreneurship Education Started at Sofia University, International Conference, Entrepreneurship Education – Fostering Entrepreneurial Mindsets, 02-04 Junе 2008, Hotel Metropol, Ohrid (invited presentation) http://www.bscbitola.org/index.php?option=com_content&view=category&layo....
 8. Русков П. Иновации в сферата на услугите, Конференция, Интелегентни решения за енергийни и ютилити компании, 29 - 30 май 2008, Интер Ескспо Център, София (представяне по покана), http://www.uconomics.com/?q=bg/events/past&e=353&s=program
 9. Ruskov , Education Process Modeling, The TENCompetence Winterschool January 22-26, 2007 in Innsbruck, Austria http://www.open.ou.nl/mkv/TENCompetence/WinterSchool/2007/PetkoRuskov.pdf
 10. Русков П. ,Управление на бизнес процесите – ключ към повишаване ефективността, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФРАСТРУКТУРАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ЮТИЛИТИ БИЗНЕСА. 6 - 7 октомври 2005, хотел Шератон, София.
Отчети по проекти/Project reports
 1. D9.2 Report, containing internal deliverable outcomes ID9.2-ID9.11     Glahn, Christian; Greller, Wolfgang; Kew, Christopher; Koper, Rob; Kravcik, Milos; Krekels, Bas; Lemmers, Ruud; Manderveld, Jocelyn; Ruskov, Petko, 9-Jul-2008, http://dspace.ou.nl/items-by-author?author=Ruskov%2C+Petko
 2. D4.2 Evaluation of cycle 1 pilots, Moghnieh, Ayman; Hernandez-Leo, Davinia; Navarrete, Toni; Blat, Josep; Santos, Patricia; Alonso, Jordi; Fort, Santi; Stefanov, Krassen; Ruskov, Petko; Schoonenboom, Judith; Sligte, Henk; De Jong, Uulkje; Meijer, Joost; Glahn, Christian; Specht, Marcus; Lemmers, Ruud, 7-Jan-2008, http://dspace.ou.nl/handle/1820/1153
 3. Training Plan for Participants in Cycle 1 Pilots, Kravcik, Milos; Ruskov, Petko, 12-Jun-2007, http://dspace.ou.nl/items-by-author?author=Ruskov%2C+Petko
Член на международни комитети/International Programme Committees member
 1. Journal Information Technologies and Control, Advisory Board, ISSN 1312-2622, http://www.acad.bg/rismim/itc/
 2. HIT Barcelona 2010, Global Entrepreneurship Competition, http://hitbcnworld.com/en/entrepreneurship_competition
 3. CISE’2010, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE Creativity and Innovation in Software Engineering, Ravda, 18-20 September.
 4. HIT Barcelona 2009, Global Entrepreneurship Competition included 28 entrepreneurial projects representing 21 countries Entrepreneurship Competition, 18-19 June, 2009 http://hitbcnworld.com/en/entrepreneurship_competition.
 5. ICEIRD2010, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION & REGIONAL DEVELOPMENT. ENTREPRENEURSHIP BEYOND CRISIS - CHANNELLING CHANGES TO ADVANTAGE, NOVI SAD, SERBIA 27 - 29 MAY 2010, http://www.iceird.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=73
 6. S3T 2009: International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, October 28-29, 2009, Sofia, Bulgaria, Referred Papers Track Chairs, http://s3t.uni-sofia.bg/
 7. International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, JOHN ATANASOFF SOCIETY OF AUTOMATICS AND INFORMATICS, Bulgaria, Sofia, 29.09. - 4.10.2009
 8. ICEIRD2009, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION & REGIONAL DEVELOPMENT, Greece, 24-25.09.2009, http://www.iceird.org/
 9. INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’08, September 30- October 4, 2008, Sofia
 10. INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’07, 06, 05,..,.., Sofia
 11. SYMPOSIUM on TELEWORKING, Sofia, Bulgaria, 6-7 October 2003,
 12. Information systems and technology in the international office of the future .от B. C. Glasson,Doug Vogel,Pieter W. Bots,J. Nunamak, 1996, (Petko Ruskov University for National and World E.), http://books.google.bg/books?id=bzKm4O4HwekC&pg=PP13&lpg=PP13&dq=%22+]+P...