Сия Валентинова Цолова

Сия Валентинова Цолова

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
siyat@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
9710400
Кабинет: 
бл.2 309

Списък с публикации

 1. Сия Цолова, „Бизнес процеси при информационна система в образованието”, Съюз по автоматика и информатика, Младежка сесия 2009, София, октомври 2009, ISSN 1313-1850, стр.1-4  (2009)
 2. Сия Цолова, „Стратегическо управление при стартиращи компании – проблеми и задачи”, Съюз по автоматика и информатика, Младежка сесия 2012, София, октомври 2012, ISSN 1313-1850, стр.17-21(2012)
 3. Сия Цолова, Радослав Йошинов, „Проблеми свързани с изграждането на е-управлението в Република България“,VІ-та Национална конференция „Образованието в информационнотообщество”, Пловдив, май 2013, ISSN 1314-0752, стр.109-119 (2013)
 4. Сия Цолова,“Електронни системи за управление в образованието“, V Международна научна конференция „Е-управление” 2013, Созопол, юни 2013, ISSN 1313-8774, стр. 145-152 (2013)
 5. Сия Цолова, “Моделиране на стратегии за стартиращи технологични компании“, V Международна научна конференция „Е-управление” 2013, Созопол, юни 2013, ISSN 1313-8774, стр. 135-144 (2013)
 6. Сия Цолова, „Модел на стратегия на стартиращи технологични компании“, III Международна научна конференция „Авангардни научни инструменти в управлението“, Равда, септември 2013, ISSN 1314-0582, стр. 294-308, том 2 (2013)
 7. Сия Цолова, „Представяне на модел на стратегия за стартиращи технологични компании“, Съюз по автоматика и информатика, Младежка сесия 2013, София, октомври 2013, ISSN1313-1850(2013)
 8. Sia Tsolova, „Model of Strategy for Technology Start-up Companies“, 3rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education „ICAICTSEE ’13”, Sofia, Bulgaria, December 2013, ISBN 978-954-92247-4-0, pp. 410-424  (2013)
 9. Sia Tsolova, „Upgraded Process of Strategy Modeling for Technology New Ventures“, 2nd International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications „MATREFC ‘14“ – World Scientific and Engineering Academy and Society, Tenerife, Spain, January 2014, ISBN 978-960-474-360-5, pp. 95-104  (2014)
 10. Сия Цолова, „Алгоритъм за моделиране на стратегии за реализиране чрез електронна система на управление – резултати от проучване“, VI Международна научна конференция „Е-управление” 2014, Созопол, юни 2014, ISSN 1313-8774, стр. 224-232 (2014)
 11. Sia Tsolova, “Algorithm of Innovative Strategic Management E-System for Technology New Ventures”, Macrojournals Conference on Technology and Innovations - Dubrovnik 2014, August 2014, Croatia, ISSN 2333-1011 (2014)
 12. Sia Tsolova,K. Angelova,“Creating and Incorporating E-learning and M-learning System at Higher Academic Musical Educational Institution – Specifics, Challenges and Results”, 56th International Symposium ELMAR-2014, Zadar, Croatia, September 2014, ISSN 1334-2630, ISBN978-953-184-199-3, pp. 289-292  (2014)
 13. Sia Tsolova, “Algorithm for Strategy Modeling Information System - Typology Strategies for Technology New Ventures Definitions”,Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education – MIE 2014, Sofia, Bulgaria, September 2014, ISBN 978-954-07-3759-1, pp. 86-94 (2014)
 14. Sia Tsolova, “Innovative Modeling of Strategy for Technology New Ventures - Application of Innovative Process and System for Modeling of Strategies”, Union of Automatics and Informatics, Young Scholar Session 2014, Sofia, Bulgaria, October 2014, ISSN 1313-1850(2014)
 15. Sia Tsolova, Petko Ruskov, “Innovative E-System for Strategic Analysis of New Technology Ventures”, 4rd International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education „ICAICTSEE ’14”, Sofia, Bulgaria, October 2014, ISBN 978-954-92247-4-0(2014)
 16. Sia Tsolova, “Updated Algorithm of Innovative Strategic Management e-System for Technology New Ventures - Algorithm, processes, classification framework, tools and application”, 2nd International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour – SMHB 2014, Zurich, Switzerland, October 2014, ISBN 978-1-63248-032-3,  pp. 219-223 (2014)
 17. Sia Tsolova, “Algorithm for Innovative Educational E-System on Strategic Management for Technology New Ventures”, The Asian Conference on Society, Education & Technology 2014 - ACSET 2014, Osaka, Japan, November 2014, ISSN 2188-272x, pp. 369-392(2014)
 18. Sia Tsolova, “Algorithm for Innovative Strategy Modeling E-System for Technology New Ventures”, 2014 International Symposium on Business and Management - Fall Session, Tokyo, Japan, November 2014, ISSN 2226-6577, pp.252-286 (2014)
 19. Sia Tsolova, Radoslav Yoshinov, “Innovative Algorithm for Simulated Learning Environment on Strategic Modeling on Technology New Ventures” (invited paper), 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling - ASM '14, Florence, Italy, November 2014, ISBN 978-960-474-399-5, pp.289-294(2014)
 20. Sia Tsolova, Radoslav Yoshinov, “Innovative Algorithm for Simulated Learning Environment on Strategic Modeling on Technology New Ventures”, Recent Advances in Electrical and Electronic Engineering, November 2014, ISSN 1790-5117, ISBN 978-960-474-399-5, pp.289-294 (2014) 
 21. Sia Tsolova, “Algorithm for innovative e-system on strategic management for technology new ventures”, Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2014 in Milan - ABSRC 2014, Milan, Italy, December 2014, ISBN 978-961-6347-55-6, 12 pages (2014)
 22. Sia Tsolova, “Innovative Strategic Modeling E-System for Technology New Ventures”, MacroTrend Conference on Technology and Engineering - Paris 2014, Paris, France, December 2014, ISSN 2333-1011 (2014)
 23. Sia Tsolova, “Algorithm of Innovative Strategic Management E-System for Technology New Ventures”, The Journal of Macrotrends in Technology and Innovation, vol. 2, issue 1, 2014, pp. 48-59, ISSN 2333-1011 (2014) 
 24. Sia Tsolova, “Innovative Strategic Modeling E-System for Technology New Ventures”, The Journal of Macrotrends in Technology and Innovation, vol. 2, issue 1, pp. 127-154,2014, ISSN 2333-1011, pp. 127-154 (2014)
 25. Sia Tsolova, “Innovative Instrument, Classification, Model and Methodology for Strategic Modeling for Technology New Ventures”, International Journal of Education and Information Technologies, ISSN 2074-1316, vol. 9, issue 1, 2015, WSEAS (2014)
 26. Сия Цолова, Петко Русков, “Иновативен инструмент за стратегически анализ SIAMC за стартиращи технологични компании”, Списание “Aвтоматика и информатика” (2015), ISSN 0861-7562,  бр. 4, година 2014, стр. 32 – 37 (2015)
 27. Sia Tsolova, "Updated Algorithm of Innovative Strategic Management e-System for Technology New Ventures Algorithm, processes, classification framework, tools and application", “International Journal of Business and Management Study”, ISSN 2372-3955, Volume2, issue1, April 30th, 2015 (2015) 
 28. Сия Цолова, Ирина Дренчева, “Иновативна система за стратегически анализ”, VII Международна научна конференция „Е-управление“ 2015, Созопол, България – 13-14 юни 2015г., ISSN 1313-8774 (2015) 
 29. Сия Цолова,“Иновативна система за моделиране на стратегии SIAMS за стартиращи технологични компании”, Списание “Автоматика и информатика” (2015), ISSN 0861-7562,  бр. 2, (2015) 
 30. Sia Tsolova, Petko Ruskov, “Strategy for Extracurricular Entrepreneurship Academic Education”,  5th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education „ICAICTSEE ’15”, Sofia, Bulgaria, November 2015, ISSN 2367-7635 (PRINT), ISSN 2367-7643 (ONLINE), pp. 367-380, (2015)
 31. Sia Tsolova, “Model for Strategy of Technology New Ventures on Global Market”, 8th International Scientific Conference “Vanguard Scientific Instruments In Management VSIM 2015“, Ravda, Bulgaria, September 2015, ISSN 1314-0582, vol. 11, no. 1, (2016)
 32. Sia Tsolova, Petko Ruskov, “Roadmap Design For Technology And Entrepreneurship Commercialization In Bulgaria”, John Atanasoff Society Of Automatics And Informatics, International conference Automatics and Informatics 2016, Sofia, Bulgaria, October 2016, ISSN 1313-1850 (2016)