Теменужка Борисова Зафирова-Малчева

Теменужка Борисова Зафирова-Малчева

Доцент
Доктор
Имейл: 
tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 507
Кабинет: 
ФМИ-301
Приемно време: 

сряда от 12.00 до 14.00

Образование и научни степени

 • 2015 Доктор в ПН 4.6 „Информатика и компютърни науки“,Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика, Тема на дисертационният труд „Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на деца с церебрална парализа“
 • 2000 Магистър „Математика и информатика“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по математика и информатика

Научни интереси

 • Електронно обучение
 • Проектиране и разработка на образователен софтуер и образователни ресурси
 • ИТ в обучението на деца със СОП
 • Компютърна графика и графичен дизайн

Преподавателска дейност

 • Създаване на интерактивно учебно компютърно съдържание, бакалаври
 • ИКТ в обучението и работа в дигитална среда, бакалаври
 • Електоронно обучение, бакалаври
 • Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер, бакалаври
 • Приобщаващо образование за деца и ученици със СОП, бакалаври
 • Цифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн, бакалаври
 • Мултимедия и графичен дизайн, магистри
 • Методика на обучението в профилирана подготовка по ИТ, магистри

Списък с публикации

Пълен списък с публикации

2022 Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Stamenkova, R., Zafirova-Malcheva, T., Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Information Systems and Technologies. WorldCIST 2022, issue:469, editor/s:Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:502-511, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_48, Ref, SCOPUS, SJR (0.151 - 2021), PhD

2022 P. Mihnev, T. Zafirova-Malcheva, HIGHER EDUCATION COURSES TRANSFORMATION FROM BLENDED TO ENTIRELY REMOTE LEARNING – EXPERIENCES IN TIME OF COVID-19 CRISIS, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:787-796, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022, Ref, (Crossref) 

2022 T. Zafirova-Malcheva, A. Antonova, R. Stamenkova, N. Nikolova, P. Mihnev, INCLUSIVE POTENTIAL OF LEARNING SCENARIOS: EXTRACTING CRITERIA FOR EVALUATION, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:6102-6110, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022, Ref, др.(Crossref), PhD 

2021 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, A GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES BY TEACHERS, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:9585-9595, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.2002, Ref, AIS eLibrary(IATED Digital Library, Crossref) 

2021 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, ADAPTING GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES FOR THE NEEDS OF SPECIAL EDUCATION, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:9606-9615, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.2004, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref) 

2021 Николина Николова, Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване?, Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, PhD 

2021 Николина Николова, Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване?, Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, PhD 

2021 Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ, Пролетна Научна Сесия на ФМИ, 2021, PhD 

2020 N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD 

2019 Албена Антонова, Теменужка Зафирова-Малчева, Елица Пелтекова, Избрани акценти от детската програма в „Нощта на учените“ в Софийския университет, списание "Наука", том:XXIX, брой:6, издателство:Съюза на учените в България, 2019, стр.:23-26, ISSN (print):0861 3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(INION RAN, http://inion.ru/

2019 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., E-learning and Flipped classroom in Inclusive Education Course Design for Teachers Training, 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, conference proceedings, 2019, pages:319-324, ISSN (online):2472-7687, ISBN:978-1-7281-3222-8, doi:10.1109/EAEEIE46886.2019.9000433, Ref, IEEE Xplore(https://ieeexplore.ieee.org/document/9000433

2019 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, EVALUATION BY APPLICATION RESULTS OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT MODEL, INTED2019 Proceedings (13th International Technology, Education and Development Conference), editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1170-1180, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-08619-1, doi:10.21125/inted.2019.0375, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 

2019 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., Inclusive Education Course Design for Informatics Teachers, BCI'19 Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics, ACM International Conference Proceeding Series, Publisher:ACM, New York, NY, USA, 2019, pages:1-4, ISBN:978-145037193-3, doi:10.1145/3351556.3351591, Ref, SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library(dl.acm.org/citation.cfm?doid=3351556.3351591), PhD 

2019 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonova, Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences for open and Inquiry-based learning in STEM: field experience, Proceedings of Learning Innovations and Quality (LINQ) 2019, editor/s:Christian M. Stracke, Publisher:EasyChair: EPiC Series in Education Science, vol. 2, 2019, pages:28-39, ISSN (online):2516-2306, doi:10.29007/8g8k, Ref, др.(EasyChair Proceedings and Collections; Crossref), PhD 

2019 Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА КАЧЕСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР, Пролетна научна сесия на Факултета поматематика и информатика на Софийскияуниверситет „Св. Климент Охридски“, 130 години Факултет по математика иинформатика в Софийския университет„Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:34-35 

2018 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Assess your design – application of peer and self-assessment methods in graphic design teaching, EDULEARN18 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2018, pages:8130-8137, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library) 

2018 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, OPEN EYES - HOW TO DESIGN INQUIRY-BASED LEARNING FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS STUDENTS IN STEM SUBJECTS, EDULEARN18 Proceedings , editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy (iated.org), 2018, pages:5921-5931, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:10.21125/edulearn.2018.1421, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 

2018 Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2018, pages:279-296, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, PhD 

2018 Katina Pancheva, Albena Antonova, Krassen Stefanov, Atanas Georgiev, Pencho Mihnev, Temenujka Malcheva, Supporting European Energy Consumers through Gamification and Competence-based Learning, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:225-248, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, PhD

2017 Zafirova-Malcheva, T., Can we live without mathematics? An example of a game based lesson in the primary education , EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:6486-6492, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, Ref 

2017 Mihnev, P., Zafirova-Malcheva, T., E-learning quality assurance in teaching courses design through systemic approach: assessment by results, EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:6228-6234, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, doi:10.21125/edulearn.2017.2414, Ref, др.(Crossref), PhD