Тодор Асенов Парталин

Тодор Асенов Парталин

Доцент
Доктор
Имейл: 
topart@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 562
Кабинет: 
ФзФ-13А
Приемно време: 

понеделник 08:00- 09:00,
четвъртък 08:00- 09:00