Весела Кирилова Стоименова

Весела Кирилова Стоименова

Доцент
Доктор
Имейл: 
stoimenova@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 676
Кабинет: 
ФМИ-516
Приемно време: 

сряда 11:00 – 12:00 ч., 16:00-17:00 ч.

Образование и научни степени

 •  2001 г. -  магистър , СУ "Св. Климент Охридски"
 •  2007г.  -   доктор, дисертация на тема “Статистическо оценяване на разклоняващи се стохастични процеси” с научен ръководител проф. дмн Николай Янев

Научни интереси

 • Статистика на разклоняващи се стохастични процеси
 • Приложна статистика

Преподавателска дейност

Курсове за ОКС Бакалавър 

 • Увод във вероятностите и математическата статистика
 • Увод във времевите редове
 • Модели на смъртност
 • Факторни планове
 • Модели в социалните науки

Курсове за ОКС Магистър

 • Времеви редове
 • Планиране на експеримента
 • Модели на смъртност
 • Модели в социалните науки
 • Упражнения по Случайни процеси 2
 • Статистически анализ на времеви редове - практикум
 • Иконометрия

Списък с публикации

 1. Georgieva I., Prodanova K., Stoimenova V. (2003). Mathematical Modelling of Two  Processes in Sewing Industry. Proceedings of 1-st  International Conference On
  Mathematics and Informatics for Industry - 2003 Thessaloniki, Greece.
 2. Atanasov, D., Stoimenova V. (2004) A Robust Algorithm for Estimating The Offspring Mean in Some Discrete Time Branching Processes.  Proceedings of the XXIX  International Conference AMEE,  Sozopol'03.
 3.  Stoimenova,V.,Atanasov,D., Yanev,N. (2004a) Robust Estimation and Simulation
   of Branching Processes.
  C. R. Acad. Bulg. Sci. T. 57, No 5, 19-22.
 4.  Stoimenova,V.,Atanasov,D., Yanev,N. (2004b)  Simulation and Robust Modifications  of Estimates in Branching Processes. Pliska Stud. Math. Bulgar.,  16, 259-271.
 5.  Stoimenova,V.,Atanasov,D., Yanev,N. (2005) Algorithms for Generation and Robust
  Estimation of Branching Processes with  Random Number of Ancestors.
  Math. & Education in Math. Proceedings of 34 Spring Conference of UBM, 196 - 201.
 6. Stoimenova, V., Yanev N. (2005)  Parametric Estimation in Branching Processes with an Increasing Random Number of Ancestors. Pliska Stud. Math. Bulgar.   17,  295 - 312.
 7. Stoimenova, V. (2005) Robust Parametric Estimation of Branching Processes with  a
   Random Number of Ancestors
  , Serdica Math. J., Vol. 31, No 3,  243-262.
 8. Stoimenova, V. (2006).  Statistical Estimation of Branching Stochastic  Processes. Ph.D. Dissertation, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.
 9. Stoimenova,V.,Atanasov,D., (2006)  Nonparametric Robust Estimation of the Individual Distribution in   Branching Processes with a  Random Number of Ancestors. Math. &  Education in Math. Proceedings of the 35 Spring Conference of UBM, 302-308.
 10. Atanasov D.,  Stoimenova V.(2007)  Branching Processes Engine Rev. 2, 2007,
  http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/statist/projects/bp.
 11. Atanasov, D., Stoimenova, V. Yanev, N. (2007) Estimators in Branching Processes with Immigration, Pliska Stud. Math. Bulgar. 18,  18,  19-40.
 12. Stoimenova, V. (2007).  On the statistics of branching processes with a random number of ancestors.  Proceedings of the 15th EYSM, September 10-14, 2007  Castro Urdiales, Spain. 
 13. Yakovlev, A., Stoimenova, V. Yanev, N. (2008). Branching Models of Progenitor Cell Populations and  Estimation of the Offspring Distributions.  JASA, Vol. 103, No. 484, 1357-1366.
 14. Atanasov, D.,  Stoimenova, V.,   Yanev, N. (2009)  Offspring Mean Estimators in Branching Processes with Immigration. Pliska Stud. Math. Bulgar.  19, 69 - 82.
 15. Stoimenova, V., Atanasov, D.    (2009)  Analysis of a Test on Probability Theory. Math. & Education in Math. Proceedings of 38 Spring Conference of UBM,  190-195.
 16. Stoimenova, V., Atanasov, D. (2010)  Robust Estimation in Multitype Branching Processes Based on Their Asymptotic Properties. Pliska Stud. Math. Bulgar., submitted.
 17. Учебни помаглала за курсовете Времеви редове и Планиране на експеримента
  1. Стоименова, В. (2007) Записки по Планиране на експеримента. Част 1.
  2. Стоименова, В. (2010) Лекции по Времеви редове;