Владимир Тодоров Димитров

Владимир Тодоров Димитров

Професор
Доктор

Имейл: 
cht@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 594
Кабинет: 
ФМИ-110
Приемно време: 

За информация и контакти

Награди

Последни публикации

Образование и научни степени

Научни интереси

Научни проекти

Преподавателска дейност

Списък с публикации

Персонални страници